19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Ministerul Justiţiei a acordat contrar prevederilor legale, începând din 2011, unele drepturi salariale pentru funcţionari publici cu statut special, în valoare totală estimată la 553.000 lei, se arată în raportul public pe 2012 al Curţii de Conturi. Potrivit experţilor Curţii de Conturi, aceste drepturi salariale au constat în spor de confidenţialitate şi compensaţie de risc sau pericol deosebit.
În raport se arată că s-au acordat sporuri de confidenţialitate, în condiţiile în care, potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, acestea au fost incluse în salariul de bază începând cu luna ianuarie a anului 2010. "Acordarea sporurilor menţionate a determinat pe de o parte, o creştere a salariului lunar brut cu mai mult de 15 la sută faţă de nivelul acordat personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, contrar prevederilor art. 16 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, iar pe de altă parte suma sporurilor individuale a depăşit şi procentul de 30 la sută din salariul de bază, aceasta variind la finele anului 2012 între 31 la sută şi 40 la sută, fără ca aceste depăşiri să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului, contrar prevederilor Legii nr. 284/2010", se precizează în raport.
Curtea de Conturi a descoperit şi "angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata din bugetul Ministerului Justiţiei a unor cheltuieli bugetare în sumă estimată de 18.000 lei", pentru deplasarea în străinătate a personalului instituţiilor aflate în subordinea ministerului, contrar prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. Astfel, din bugetul propriu al ministerului au fost plătite cheltuielile aferente deplasărilor externe pentru personalul angajat la Curtea de Apel Târgu Mureş, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Bucureşti etc. "Valoarea estimativă a abaterilor constatate, reprezentând prejudiciu adus bugetului de stat, însumează 553.000 lei", se mai arată în raport.
Echipa de audit a arătat, în concluziile generale, că abaterile identificate sunt o consecinţă, pe de o parte, a interpretărilor diferite date anumitor prevederi legale, iar pe de altă parte a "slăbiciunilor controlului intern". În acest context, Curtea de Conturi a recomandat MJ să ia măsuri care să conducă la înlăturarea abaterilor constatate şi la recuperarea sumelor acordate necuvenit şi să-şi întărească acţiunile de control intern.


Articole înrudite