24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

O misiune a Fondului Monetar Internaþional va vizita Bucureºtiul în perioada 21 ianuarie - 5 februarie 2014, pentru discuþii privind prima ºi a doua evaluare a acordului preventiv cu România, care a fost aprobat în 27 septembrie 2013, a declarat, joi, reprezentantul rezident al FMI în România ºi Bulgaria, Guillermo Tolosa.
„Misiunea FMI va discuta cu autoritãþile române recentele evoluþii economice ºi prioritãþile în reformele economice. De asemenea, vor fi discutate mãsurile de compensare a deficitului de venituri în urma amânãrii cu trei luni a majorãrii accizei la combustibil, astfel încât sã se asigure þinta de deficit bugetar de 2,2% din PIB", a precizat acesta.
Potrivit unui comunicat al Fondului Monetar Internaþional, misiunea FMI, condusã de Andrea Schaechter, se va desfãºura în comun cu echipele de experþi ai Uniunii Europene ºi ai Bãncii Mondiale. Aceºtia se vor întâlni, pe lângã autoritãþi, cu reprezentanþi ai partidelor politice, ai sindicatelor, ai asociaþiilor oamenilor de afaceri, ai bãncilor ºi ai organizaþiilor societãþii civile.
Concluziile vor fi prezentate la sfârºitul misiunii, a subliniat Tolosa.
Preºedintele Traian Bãsescu a anunþat, în 19 decembrie, într-o conferinþã de presã, cã a promulgat bugetul de stat pentru 2014 în condiþiile în care Executivul a fost de acord cu amânarea, pentru trei luni, a intrãrii în vigoare a prevederilor privind majorarea accizei pe carburant — motorinã ºi benzinã.
La începutul lunii decembrie, Traian Bãsescu arãta cã a decis sã nu aprobe memorandumul vizând negocierile cu FMI, Banca Mondialã ºi Comisia Europeanã din cauzã cã Guvernul ºi-a asumat majorarea accizei la carburanþi cu 7 eurocenþi/litru.
Ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, a declarat, pe 29 decembrie, cã soluþia exactã pentru compensarea pierderii la buget din amânarea accizei pe carburant nu este deocamdatã agreatã, dar va face parte din urmãtoarea scrisoare de intenþie cu Fondul Monetar Internaþional (FMI) ºi Comisia Europeanã (CE).
"Avem un buget agreat cu FMI ºi Comisia Europeanã. Este un buget în vigoare ºi mai poate fi modificat prin douã rectificãri, cel mai devreme în luna iulie, pânã atunci pot fi fãcute ajustãri din împãrþirea banilor pe trimestre, astfel încât sã se reþinã anumite sume în primele douã trimestre, dar soluþia exactã pentru cei 600 de milioane lei, care reprezintã pierderea la buget din amânarea accizei, nu poate fi decât acea care va face parte din urmãtoarea scrisoare de intenþie cu FMI ºi CE. Chiar dacã vom agrea o variantã de compensare în luna ianuarie, la vizita partenerilor noºtri de la Comisie ºi de la FMI, aceastã varianta nu va fi pusã în practicã decât începând cu momentul primei rectificãri. Soluþia exactã de compensare nu este în acest moment agreatã, ea va face obiectul negocierilor, însã bugetul anului 2014 rãmâne pe un deficit de 2,2%", a spus Voinea.
Ministerul Finanþelor Publice (MFP) a anunþat în data de 24 decembrie cã nu are în vedere sub nicio formã introducerea de noi taxe ºi impozite sau majorarea celor existente, cu privire la variantele vehiculate în mass-media, potrivit cãrora veniturile neîncasate rezultate în urma amânãrii introducerii accizei de 7 eurocenþi la carburanþi vor fi asigurate prin introducerea de taxe ºi impozite suplimentare.
Principala sursã de echilibrare a veniturilor, în urma amânãrii introducerii accizei la carburanþi, o reprezintã îmbunãtãþirea colectãrii veniturilor care se aflã pe trend crescãtor, aratã MFP. Potrivit MFP, impactul bugetar efectiv al amânãrii introducerii accizei la carburanþi va putea fi cuantificat în luna iulie, în funcþie de evoluþia economiei româneºti ºi a încasãrilor bugetare în primul semestru din 2014.
La rândul sãu, reprezentantul rezident al FMI în România, Guillermo Tolosa, a afirmat cã autoritãþile de la Bucureºti trebuie sã adopte mãsuri pentru a compensa scãderea veniturilor ca urmare a amânãrii cu trei luni a majorãrii accizei la combustibili, în vederea atingerii þintei de deficit de 2,2% din PIB.


Articole înrudite