Fonduri norvegiene pentru educaţia copiilor şi tinerilor în situaţii de risc Recomandat

Sâmbătă, 15 Decembrie 2018 00:00
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte “Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc”.
Apelul vizează creşterea gradului de incluziune socială a copiilor şi tinerilor din România şi va finanţa proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educaţie de calitate, echitabilă şi incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia. Proiectele finanţate vor fi implementate la nivel regional sau naţional şi se vor adresa copiilor şi tinerilor în situaţii de risc de abandon şcolar/ părăsire timpurie a şcolii şi celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). Solicitanţii eligibili sunt entităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale (ONG).
Proiectele vor include măsuri de sprijin pentru combaterea şi prevenirea abandonului şcolar/părăsirii timpurii a şcolii, precum activităţi de identificare şi monitorizare a copiilor şi tinerilor în situaţii de risc, sprijin educaţional pentru stimularea participării sau reintegrării şcolare (mediere şcolară, consiliere şi orientare vocaţională, activităţi de alfabetizare, “şcoală după şcoală”, “a doua şansă” ş.a.), servicii sociale, sprijin material ş.a. De asemenea, în vederea implementării de măsuri de sprijin pentru copiii şi tinerii cu CES şi/sau dizabilităţi, sunt susţinute activităţi de facilitare a identificării şi remedierii dificultăţilor de învăţare şi psihocomportamentale, de îngrijire, asistenţă şi abilitare/reabilitare, servicii educaţionale, educativ-complementare, sociale şi de socializare, desfăşurate în forme de învăţământ de masă, în contexte atipice (la domiciliu, în spitale etc.) sau în forme de învăţământ special ori în relaţie cu acestea. Alte activităţi vor viza dezvoltarea resurselor umane din unităţile de învăţământ şi din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educaţia incluzivă, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi sociale, campanii de informare ş.a.
Proiectele finanţate în cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ în viaţa utilizatorilor de servicii, urmând ca cel puţin 4.400 de copii sau tineri aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi 440 de copii sau tineri cu CES să primească servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri să îşi îmbunătăţească participarea şcolară, 1.600 de părinţi să primească servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice să fie instruite în ceea ce priveşte lucrul cu copii şi tineri în situaţii de risc de abandon şcolar sau cu cei cu CES.
În total, suma alocată apelului este de 8.581.978 de euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi din cofinanţare publică (15%). Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 de euro, iar cea maximă este de 1.500.000 de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu