Benzinării din Galaţi amendate de ITM cu peste 40.000 lei Recomandat

Vineri, 18 Martie 2022 09:16
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfăşurat în perioada 10.03.2022-16.03.2022 Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.
Campania naţională a fost coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, şi a  vizat toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule.
Principalele obiective urmărite au fost:
- identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;
- eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
- diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor auto;
- creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniul de activitate sus-menţionat;
- eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.
Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Galaţi au efectuat verificări la un număr de 37 de agenţi economici care desfăşoară activitate în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto de pe raza judeţului Galaţi.
În urma verificărilor, în domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 44 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 20 de sancţiuni contravenţionale, din care 15 au fost avertismente şi 5 amenzi în cuantum de 7.500 lei.
În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă au fost constatate 79 neconformităţi, fiind dispuse tot atâtea măsuri de remediere şi au fost aplicate 79 de sancţiuni contravenţionale, din care 71 au fost avertismente şi 8 amenzi în cuantum de 33.000 lei.
Principalele neconformităţi constatate au fost:
- lipsa evidenţei timpului de muncă la locul de muncă;
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea repausului săptămânal;
- nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
- lipsa documentului privind protecţia la explozie;
- neasigurarea echipamentului individual de protecţie din materiale care nu produc descărcări electrostatice;
- neasigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă;
- lipsa controlului medical la angajarea lucrătorilor.
Pe parcursul derulării acţiunilor de verificare s-a urmărit şi conştientizarea angajatorilor şi  lucrătorilor cu privire la importanţa respectării şi aplicării legislaţiei muncii atât cu privire la stabilirea relaţiilor de muncă cât şi în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.
Pentru urmărirea în continuare a obiectivelor care au fundamentat acţiunea, inspectorii de muncă din cadrul ITM Galaţi vor monitoriza unităţile verificate cu privire la modul de realizare a măsurilor dispuse, potrivit unui comunicat al Inspectoratului gălăţean.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu