14 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Noi măsuri în domeniul pensiilor publice
Noi măsuri în domeniul pensiilor publice

Potrivit unui comunicat al Casei de Pensii Galaţi, Ordonanţa de Urgenţă adoptată, astăzi, 5 septembrie 2023, Guvernul a reglementat urmatoarele:
• Prelungirea perioadei în care persoanele interesate pot ”cumpăra vechime în muncă" în vederea pensionării pentru limită de vârsta. Astfel, termenul până la care pot fi încheiate contracte de asigurare cu plata retroactivă a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2024.
Măsura se adresează persoanelor care doresc să îşi completeze stagiul de cotizare şi care nu au calitatea de pensionar perioda pentru care se solicită încheierea contractului nu poate fi mai mare de 6 ani, anterioară datei încheierii contractului, iar plata contribuţiei - raportat la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data încheierii
contractului - poate fi efectuată într-o transa sau în mai multe tranşe, dar nu mai târziu de 31.12.2024.
• Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu un nou articol, care prevede ca adeverinţele eliberate de angajatori sau de câtre deţinătorii legali de arhive, precum şi documentele necesare stabilirii şi/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se certificp prin ştampilă şi semnatură olografă a conducătorului entităţii sau a persoanei delegate în acest sens.
• Prelungirea termenului de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023. Astfel, locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite de muncă în baza avizelor anterioare, a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023, se consideră locuri în condiţii deosebite, pâna la normalizarea de câtre angajator a condiţiilor de muncă.
Locurile de munca încadrate în condiţii speciale, în baza avizelor obţinute ca urmare a parcurgerii procedurii de evaluare stabilită prin Hotarârea Guvernului, se menţin în aceleaşi condiţii.


Articole înrudite