20 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 ianuarie 2024
Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați 29 ianuarie 2024

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 29

din 23 ianuarie 2024

 

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 29 ianuarie 2024, ora 1400 la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B

 

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al Secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. a), (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 29 ianuarie 2024, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7B, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea modificării organiframei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa) .

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Umbrăreşti (U.A.T. a comunei Umbrăreşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti).

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în cartea funciară nr. 118658, situat în municipiul Tecuci, Tarla 73, Parcela 270 – Lot 2, județul Galați, nr. cadastral 118658, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea proiectului și a unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Județul Galați, o tranziție justă către un viitor sustenabil”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Completarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 375/25.10.2023 privind aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”Educația primează” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Primăria Orașului Cantemir din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”ECO SMART NATURA” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Taraclia și Primăria Comunei Albota de Sus din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”S.O.S. NATURA” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Comrat din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”PREVENȚIE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea depunerii proiectului ”Cooperare și bune practici transfrontaliere” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea Strategiei de valorificare a patrimoniului istoric și cultural, Județul Galați, 2023-2027, strategie elaborată în cadrul proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația DALI pentru obiectivul de investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE SISTEM RUTIER ÎN URMA SURPĂRII/RUPERII TERASAMENTULUI DJ 251 C KM 18+805 STÂNGA ȘI DJ251 G KM 5+850 DREAPTA”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii: „Drumuri de acces TMB Galați și Depozit Valea Mărului pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Stație de Transfer și Stație de Compostare Tecuci, Componentă a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea valorii unitare lei/km aferentă sumei forfetare pentru elevii care nu beneficiază de existența serviciilor de transport public în satul, comuna, orașul sau municipiul de reședință.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2024-2025.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Județul Galați în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de soluționare a contestațiilor, cu privire la orientarea școlară și profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați.

Iniţiator:

Costel Fotea

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

Art.5. Consilierii judeţeni care urmează să participe la şedinţă utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă, vor informa Secretarul General al Judeţului despre această intenţie până cel târziu în data de 28.01.2024.

Art.6. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate:

  Secretarul General al Judeţului 

                    Ionel Coca

 


Articole înrudite