23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
CFR SA anunţă investiţii "de miliarde" în 2024
CFR SA anunţă investiţii "de miliarde" în 2024

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că Executivul a aprobat, în şedinţa de guvern din data de 14 mai 2024, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024, un buget cu venituri totale în valoare de 6,28 miliarde lei, în creştere cu 62,24% faţă de veniturile realizate anul precedent, o creştere de 93,95% a cheltuielilor pentru investiţiile în infrastructura feroviară, care vor avea o alocaţie în valoare de 5,8 miliarde lei şi cu o cifră de afaceri de 1,25 miliarde lei, în creştere cu 13,34%, faţă de cea realizată la data de 31.12.2023.
Veniturile totale ale companiei pentru acest an se ridică la valoarea de 6,28 miliarde lei, din care 6,17 miliarde lei reprezintă veniturile din exploatare, în creştere cu 64,08%, faţă de cele realizate la 31 decembrie 2023, rezultate din transferurile pentru reparaţia, întreţinerea şi funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice, în valoare de 3,25 miliarde lei şi o creştere cu 16,53% a veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) de către operatorii de transport feroviar, estimată pentru acest an la 1,05 miliarde lei.
Investiţiile în infrastructura feroviară cresc în acest an cu 93,95%, faţă de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023, valoarea totală a acestora fiind de 5,80 miliarde lei, cu o finanţare de 0,14 miliarde lei din sursele proprii ale CFR SA, 0,18 miliarde lei din alocaţii de la Buget şi de 5,49 miliarde lei din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, din care 3,39 miliarde lei reprezintă asistenţa financiară aferentă Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi 1,04 miliarde lei finanţare din fonduri externe nerambursabile.
O creştere cu 53,90%, faţă de nivelul preliminat/realizat la data de 31 decembrie 2023, se evidenţiază şi la capitolul cheltuieli totale, în valoare de 6,88 miliarde lei, din care cheltuielile din exploatare, în valoare de 6,76 miliarde lei, deţin o pondere 98,32%, iar cheltuielile financiare în valoare de 0,11 miliarde lei deţin o pondere de 1,68%. Din totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt în valoare de 1.740.715,72 mii lei şi deţin o pondere de 25,74%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”, în valoare de 213.682,92 mii lei, are o pondere de 3,16%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” cu o valoare de 3.591.067,27 mii lei deţine o pondere de 53,10%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.217.446,53 mii lei are o pondere de 18%.
Raportat la rezultatul brut pentru anul 2024, se estimează un rezultat negativ, în scădere cu 0,04% faţă de pierderea preliminată/realizată în anul 2023, în contextul în care Compania prelimină venituri în creştere faţă de anul 2023, dar aceste venituri reprezintă 66,89% faţă de necesarul real de finanţare, iar activitatea curentă se realizează în conditii de creştere a cheltuielilor, în principal, pe fondul majorării tarifelor şi a preţurilor.
În acest an, CFR SA estimează plăţi restante, în valoare de 0,10 miliarde lei, în creştere cu suma de 0,09 miliarde lei faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2023, din cauza neîncasării creanţelor restante de la principalii operatori - CFR Marfă SA şi CFR Călători SA -  până la finalul anului 2024, în contextul în care la 31 decembrie 2023, creanţele restante, de la operatorii de transport feroviar de marfă şi călători, cu capital de stat şi privat, aveau o valoare de 1,52 miliarde lei.
Precizăm faptul că, Bugetul de venituri şi cheltuieli al CNCF CFR SA pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legătură între realizările anului 2023 şi preliminările pentru anii 2025 şi 2026, respectând structura şi conceptul unui buget multianual, ţinând seama de: strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021 - 2025, condiţionată de finanţarea din fonduri publice a infrastructurii, aprobată prin HG nr. 985/2020, programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi de marfă, aprobat prin HG nr. 1302/2021 şi de programul investiţional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021 - 2030, aprobat prin HG nr. 1312/2021.
De asemenea, menţionăm că, prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici ai infrastructurii feroviare şi pentru siguranţa transportului pe calea ferată, potrivit CFR SA.


Articole înrudite