DGRFP Galaţi informează: 38.026 de contribuabili au cerut anularea obligaţiilor accesorii Recomandat

Sâmbătă, 30 Noiembrie 2019 00:00
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală continuă acţiunile de susţinere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligaţiilor fiscale şi le reaminteşte celor care înregistrează obligaţii fiscale principale restante, la data de 31 decembrie 2018, că pot beneficia, în condiţiile reglementate de O.G. nr. 6/2019, de o serie de facilităţi fiscale.
Una dintre ele este sub forma anulării, în totalitate, a obligaţiilor accesorii, sens în care până la data de 19 noiembrie 2019 au depus notificări/cereri de anulare a obligaţiilor accesorii un număr de 38.026 de contribuabili.
Astfel, pentru accesarea facilităţii fiscale constând în anularea obligaţiilor accesorii, până la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, trebuie să fie respectate condiţiile impuse de lege, respectiv achitarea obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe până la 31 decembrie 2018, precum şi a obligaţiilor bugetare principale şi accesorii cu termene de plată între 01 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019.
Anularea obligaţiilor accesorii nu este condiţionată de depunerea notificării privind intenţia de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă, până la data de 16 decembrie 2019, inclusiv, o cerere în acest sens, la organele fiscale competente.
Eficienţa accesării unei astfel de facilităţi, constă în aceea că, prin achitarea voluntară a obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, precum şi a obligaţiilor bugetare principale şi accesorii cu termene de plată între 01 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019, se pot anula obligaţiile accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018. În caz contrar, se vor continua măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor şi bunurilor deţinute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligaţii.
Cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii poate fi depusă şi fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la organul fiscal compentent, respectiv prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”.
Administraţia fiscală asigură în continuare contribuabilii de întreaga disponibilitate pentru o mai bună informare privind accesarea acestei facilităţi fiscale.
Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call-center, la numărul de telefon 031.403.91.60.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu