14 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finanţe Galaţi: «Contribuabilii pot comunica de la distanţă cu organul fiscal!»
Finanţe Galaţi: «Contribuabilii pot comunica de la distanţă cu organul fiscal!»

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi (AJFP) reaminteşte contribuabililor faptul că pot comunica de la distanţă cu organul fiscal, respectiv pot transmite şi primi documente şi îşi pot verifica situaţia fiscală proprie, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV)!
Înregistrarea în SPV se realizează prin completarea unui formular web securizat, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Servicii online/Înregistrare utilizatori.
Persoanele fizice se înregistrează în SPV pe bază de nume de utilizator şi parolă, iar persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi, în baza unui certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii 455/2001.
Persoanele fizice care se înregistrează în SPV pe bază de nume de utilizator şi parolă au posibilitatea de a solicita aprobarea cererii de înregistrare şi prin procedura de identificare la distanţă prin mijloace video, nefiind necesară deplasarea la sediile unităţilor fiscale pentru aprobarea înregistrării în Spaţiul Privat Virtual.
La completarea formularului web de înregistrare a persoanelor fizice în serviciul SPV pe bază de credenţiale (nume de utilizator şi parolă), numărul de telefon mobil şi adresa de poştă electronică trebuie să fie unice în sistemul informatic ce deserveşte serviciul Spaţiul Privat Virtual.
Totodată, persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca PFA, II, IF sunt obligate să transmită organului fiscal central cererile, înscrisurile şi alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în serviciul Spaţiul Privat Virtual.
Documentele fiscale precum adeverinţa de venit, cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală şi altele, se pot solicita prin intermediul acestui serviciu, accesând secţiunea Solicitări/Eliberare documente. De asemenea, prin intermediul SPV persoanele fizice (salariaţi) pot verifica modul în care angajatorii le declară contribuţiile sociale, accesând în SPV secţiunea Solicitări/Informaţii şi selectând la Tip document, D112Contrib. După transmiterea cererilor, documentele solicitate se primesc în secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF având ataşată semnătura electronică digitală calificată a Ministerului Finanţelor şi se deschid accesând PDF-ul din coloana Descărcare document.
Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv utilizand sistemul informatic PatrimVen, pus la dispozitie de ANAF. În acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului (Temei legal - art. 69 alin. 1.1 - Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).
"Utilizarea Spaţiului Privat Virtual permite îmbunătăţirea serviciilor şi relaţiilor cu contribuabilii, accesul la SPV al cetăţenilor, inclusiv a celor aflaţi în străinatate, fiind foarte facil, aceştia având posibilitatea să îşi îndeplinească obligaţiile fiscale de la distanţă. În acest sens, recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual, modalitate care permite obţinerea documentelor fiscale, depunerea declaraţiilor, situaţiilor financiare, la orice oră şi zi a săptămânii, evitarea deplasării şi aglomeraţiei de la ghişeu şi primirea unui feed-back rapid cu privire la validitatea depunerii şi transmiterii tuturor documentelor", transmite AJFP Galaţi.


Articole înrudite