19 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Finanţe Galaţi: Programul unităţilor Trezoreriei Statului la finele anului 2023
Finanţe Galaţi: Programul unităţilor Trezoreriei Statului la finele anului 2023

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor programul calendaristic pentru efectuarea operaţiunilor în numerar şi prin virament prin unităţile Trezoreriei Statului, conform prevederilor Anexei 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 5.389/2023:

I. Operaţiuni în numerar
Nr. Denumirea operatiunilor - Data limită pentru efectuarea operaţiunilor
1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului - până la 27 decembrie 2023
2. Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale din perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 - 3 ianuarie 2024
3. Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice - până la 29 decembrie 2023, ora 10.00
4. Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a eventualelor venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 29 decembrie 2023 - 3 ianuarie 2024
5. Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar - până la 29 decembrie 2023, ora 10.00
6. Restituiri de sume în numerar către contribuabili - până la 27 decembrie 2023

II. Operaţiuni prin virament
1. Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi - până la  27 decembrie 2023
2. Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi de la titlurile de cheltuieli bugetare 56 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 ”Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 ”Proiecte cu finanţare din sumnele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR” şi 61 ”Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, inclusiv a documentelor de plată prin care se dispun plăţi din sumele încasate de la aceste titluri de cheltuieli bugetare - până la 29 decembrie 2023, ora 10.00
3. Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi interne, intrajudetene şi interjudeţene reprezentând operaţiuni de achitare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, regularizare cu bugetele din care au fost încasate sume, operaţiuni de virare în conturile instituţiilor publice ierarhic superioare etc. - La termenele prevăzute în normele metodologice, în funcţie de natura operaţiunilor. Pentru operaţiunile cu termen 29 decembrie 2023, ora limită este 10.00
4. Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi aferente datoriei publice locale - până la 29 decembrie 2023, ora 10.00
5. Depunerea la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi - până la 29 decembrie 2023, ora 10.00.


Articole înrudite