19 MAI 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Ghid chirii 2024 publicat de ANAF
Ghid chirii 2024 publicat de ANAF

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistenţă contribuabili/Ghiduri curente si alte materiale informative, Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice care realizează venituri din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal.
Într-o manieră accesibilă şi simplificată, ghidul conţine informaţii utile privind definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, contractul de locaţiune şi înregistrarea fiscală a acestuia, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), modalităţile de plată ale impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi referitor la taxa pe valoarea adăugată ori sancţiuni.
Materialul informativ integral poate fi consultat la acest link!
Contribuabilii pot obţine informaţii suplimentare:
- accesând portalul ANAF, www.anaf.ro;
- telefonic, la Serviciul central de asistenţă contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60;
- la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi.


Articole înrudite