14 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Modificări aduse procedurii de acordare a facilităţilor în sectorul agricol
Modificări aduse procedurii de acordare a facilităţilor în sectorul agricol

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi vă aduce la cunoştinţă faptul că în Monitorul Oficial nr. 611 din 04 iulie 2023 a fost publicat O.M.F. nr. 2043/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară.
Potrivit prevederilor art. 1 pct. (1) din O.M.F. 2043/2023, facilităţile se acordă doar pentru activitatea desfăşurată în România şi în baza contractului individual de muncă.
Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut de prezenta procedură se aplică de către angajatorii înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal şi care desfăşoară efectiv activitate în sectorul agricol şi în industria alimentară, definită de cel puţin unul dintre codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal. În sensul art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, prin angajator se înţelege persoana fizică sau juridică, precum şi orice entitate fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţile definite de cel puţin unul dintre codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal şi îndeplineşte cumulativ condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale şi, potrivit legii, poate să încheie contracte individuale de muncă. (Temei legal: art. I, pct. 2 din OMF 2043/2023)
Acordarea facilităţilor fiscale constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venituri. (Temei legal: art. I, pct. 3 din OMF 2043/2023)
La determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol şi în industria alimentară conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, inclusiv prin unităţile proprii de desfacere, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării, cu excepţia produselor comercializate de grupurile şi organizaţiile de producători din sectorul agricol, organizaţiile de producători şi alte forme asociative din sectorul fructe-legume, recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit legislaţiei comunitare şi legislaţiei naţionale specifice în vigoare, precum şi de cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, achiziţionate în scopul revânzării de la membrii proprii.
Cifra de afaceri luată în calcul pentru aplicarea facilităţilor fiscale este cifra de afaceri realizată pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol şi industriei alimentare, din activităţi aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal, şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări. Cifra de afaceri cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată care corespunde valorii produselor existente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare, înregistrată în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare. (Temei legal: art. I, pct. 4 din OMF 2043/2023)
Condiţia prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul brut de încadrare, se consideră îndeplinită după cum urmează:
a) în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, încheiate potrivit legii, salariul brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi este de minimum 3.000 de lei lunar;
b) în cazul contractelor de muncă cu timp parţial, veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor sunt calculate la un salariu minim brut de încadrare stabilit proporţional cu salariul brut de încadrare pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
c) în situaţia în care o persoană fizică realizează venituri, în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, încheiate potrivit legii, în aceeaşi lună, la acelaşi angajator, în vederea acordării facilităţilor fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare contract individual de muncă respectă condiţia prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat cu respectarea dispoziţiilor lit. a) şi b) ale prezentului alineat, după caz. Pentru acordarea facilităţilor fiscale, veniturile aferente contractelor individuale de muncă ce respectă condiţia de raportare la 3.000 de lei se cumulează. În acest caz, facilităţile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor care cumulate nu depăşesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depăşeşte acest plafon nu se acordă facilităţile fiscale.
Pentru veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 de lei/lună, facilităţile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia ca acestea să fie calculate la un salariu brut de încadrare cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, de minimum 3.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. (Temei legal: art. I, pct. 5 din OMF 2043/2023)
Noutăţile legislative pot fi consultate accesând site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili / Legislaţie / Buletin informativ fiscal.


Articole înrudite