Comunicat de presă 22.06.2022

Scris de Miercuri, 22 Iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA BĂNEASA, cu sediul în județul Galați, localitatea Băneasa, str. Principală , telefon 0236.341.347, consiliullocalbaneasa@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19182 la Registrul autorităților publice, CIF 4298571, reprezentată legal prin Gache George Aurelian Primar,…

ANUNȚ TIP ERATĂ 21.06.2022

Scris de Marți, 21 Iunie 2022

PENTRU ANUNȚUL PUBLICAT LA DATA DE 21.03.2022 REFERITOR LA PROIECTUL ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Braniștea, str. DJ251L, telefon 0236.332.408, branisteaprimarie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19186 la Registrul autorităților publice, CIF 4461970, reprezentată legal prin Adămache…

Comunicat de presă 02.06.2022

Scris de Joi, 02 Iunie 2022

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI„Cerere ajutor de stat ROYAL” ROYAL S.A. cu sediul in Municipiul Galati, Str. Mihai Bravu nr. 12, Judetul Galati, anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Cerere ajutor de stat ROYAL” proiect nr RUE 16889 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.…
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7715 /29.04.2022, pentru proiectul Creșterea performanței energetice a blocului de…
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7716/02.05.2022, pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”,…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”,…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri”,…

Comunicat de presă 20.05.2022

Scris de Vineri, 20 Mai 2022

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod SMIS 123847) http://www.antreprenordoc.ugal.ro Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar), în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel…

Comunicat de presă 16 mai 2022

Scris de Luni, 16 Mai 2022

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”, cod SMIS 140878 Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează în perioada 20 Decembrie 2021 – 19 Decembrie 2023 proiectul…
COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul în județul Galați, localitatea Valea Mărului, str. Preot, nr. 2, telefon 0236.863.400, valea_marului@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19235, la Registrul autorităților publice, CIF 3655900, reprezentată legal prin Doca Virgil Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Valea Mărului, Județul Galați cu echipamente electronice”,…
COMUNA SCÂNTEIEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Scânteiești, str. Scânteiei, nr. 72, telefon 0236 348 007, primaria_scinteiesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19224, la Registrul autorităților publice, CIF 3127093, reprezentată legal prin Ghiorghe Bute Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Scânteiești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod…
COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în județul Galați, localitatea Cuza Vodă, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 76, telefon 0744121675, cuza_voda@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19196, la Registrul autorităților publice, CIF 17841903, reprezentată legal prin Dănuț Codrescu Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Cuza Voda, Județul Galați cu…
Echipa proiectului Antreprenoriat inovativ pentru studenţi, în regiunea Sud Est, Antres 2.0 anunţǎ finalizarea Concursului de selecție a planurilor de afaceri. În perioada 9-30 aprilie 2022, a avut loc Concursul de planuri de afaceri, în urma căruia au fost declarate câştigǎtoare 14 afaceri inovatoare iniţiate de studenţii din grupul ţintǎ…
Comuna Năruja, în calitate de beneficiar, derulează, proiectul  „Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Năruja, judeţul Vrancea, cu materiale şi echipamente specifice în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, în baza contractului de finanţare nr. 1321/06.04.2021, încheiat cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management…
În data de 31 martie 2022 a avut loc la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor evenimentul științific ”INFORMATION DAY”, derulat în cadrul Proiectului BSB 1101 (www.locfood.eu), responsabil institutional Conf. dr. ing. Gabriela IORDĂCHESCU. Evenimentul a fost derulat în format hybrid (fizic și online),…

Anunț de presă Data 30.04.2022

Scris de Sâmbătă, 30 Aprilie 2022

Încheierea proiectului „ Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente ” Gold Refining SRL anunță încheierea implementării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117245, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea…

Comunicat de presă 28.04.2022

Scris de Joi, 28 Aprilie 2022

Finalizarea proiectului „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL” S.C. Master Maintenance S.R.L., cu sediul in orașul Isaccea, str. Victoriei, nr. 242B, cam. 1, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”, cod SMIS 123642, finanțat prin…
Pagina 2 din 41