Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7727 din 10.05.2022 pentru proiectul…

Comunicat de presă 15.07.2022

Scris de Vineri, 15 Iulie 2022

Local River Clean – Up ( A.T1.1, D.T1.1.2) Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO Asociaţia PRO NATURA Galați anunţă derularea activității ”Local River Clean-Up” în cadrul proiectului „Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării…

Comunicat de presă 13 iulie 2022

Scris de Miercuri, 13 Iulie 2022

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență (PROINVENT – cod SMIS 153299) https://proinvent.ugal.ro/ Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (în calitate de beneficiar) în parteneriat cu Universitatea Națională de…

Comunicat de presă 13.07.2022

Scris de Miercuri, 13 Iulie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul…
COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în județul Galați, localitatea Smârdan, str. Galați nr. 53, telefon 0236.830.020, primar@primariasmardan.ro, înregistrată sub nr. 19227 la Registrul autorităților publice, CIF 4150000, reprezentată legal prin Zinica Silviu Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din…

Comunicat de presă 12.07.2022

Scris de Marți, 12 Iulie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul…
Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi”, cod SMIS 122380. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional…

Comunicat de presă 11.07.2022

Scris de Luni, 11 Iulie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul…
COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191 la Registrul autorităților publice, CIF 4393166, reprezentată legal prin Tenie Dumitru Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de…
Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar al proiectului PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” - POCU/633/6/14/130633, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin…

Comunicat de presă 05.07.2022

Scris de Marți, 05 Iulie 2022

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE “Competitivi împreună” Năruja, 5 iulie 2022  Comunicat de presă privind finalizarea proiectului  “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2” Comuna Năruja, în calitate…

Comunicat de presă 30.06.2022

Scris de Joi, 30 Iunie 2022

Finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.” S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:…

Comunicat de presă 29.06.2022

Scris de Miercuri, 29 Iunie 2022

Finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.” S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:…

Comunicat de presă 29 iunie 2022

Scris de Miercuri, 29 Iunie 2022

Consiliul Judeţean Galaţi lansează proiectul: ”TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”. cod 1HARD/2.1/25 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, anunță lansarea proiectului „TRECUTUL ARE…

Comunicat de presă 28.06.2022

Scris de Marți, 28 Iunie 2022

Finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.” S.C. RODLAGERO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creare capacitate avansată de producție a RODLAGERO S.R.L.”, cod MySMIS 124427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2:…

Comunicat de presă 22.06.2022

Scris de Miercuri, 22 Iunie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BĂNEASA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA BĂNEASA, cu sediul în județul Galați, localitatea Băneasa, str. Principală , telefon 0236.341.347, consiliullocalbaneasa@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19182 la Registrul autorităților…

ANUNȚ TIP ERATĂ 21.06.2022

Scris de Marți, 21 Iunie 2022

PENTRU ANUNȚUL PUBLICAT LA DATA DE 21.03.2022 REFERITOR LA PROIECTUL ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Braniștea, str. DJ251L, telefon 0236.332.408, branisteaprimarie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19186…

Comunicat de presă 02.06.2022

Scris de Joi, 02 Iunie 2022

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI„Cerere ajutor de stat ROYAL” ROYAL S.A. cu sediul in Municipiul Galati, Str. Mihai Bravu nr. 12, Judetul Galati, anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Cerere ajutor de stat ROYAL” proiect nr RUE 16889 înscris în cadrul Măsurii…
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr.…
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr.…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață…
SC Dinalucri SRL, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Soluții profesionale de imprimare pe materiale textile”, cod MySMIS 131738, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Operațiunea ”Consolidarea poziției pe piață…

Comunicat de presă 20.05.2022

Scris de Vineri, 20 Mai 2022

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod SMIS 123847) http://www.antreprenordoc.ugal.ro Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați…

Comunicat de presă 16 mai 2022

Scris de Luni, 16 Mai 2022

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”, cod SMIS 140878 Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează…
COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul în județul Galați, localitatea Valea Mărului, str. Preot, nr. 2, telefon 0236.863.400, valea_marului@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19235, la Registrul autorităților publice, CIF 3655900, reprezentată legal prin Doca Virgil Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de…
COMUNA SCÂNTEIEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Scânteiești, str. Scânteiei, nr. 72, telefon 0236 348 007, primaria_scinteiesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19224, la Registrul autorităților publice, CIF 3127093, reprezentată legal prin Ghiorghe Bute Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de…
COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în județul Galați, localitatea Cuza Vodă, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 76, telefon 0744121675, cuza_voda@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19196, la Registrul autorităților publice, CIF 17841903, reprezentată legal prin Dănuț Codrescu Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea…
Echipa proiectului Antreprenoriat inovativ pentru studenţi, în regiunea Sud Est, Antres 2.0 anunţǎ finalizarea Concursului de selecție a planurilor de afaceri. În perioada 9-30 aprilie 2022, a avut loc Concursul de planuri de afaceri, în urma căruia au fost declarate…
Comuna Năruja, în calitate de beneficiar, derulează, proiectul  „Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Năruja, judeţul Vrancea, cu materiale şi echipamente specifice în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, în baza contractului de finanţare nr. 1321/06.04.2021, încheiat cu  Ministerul…
Pagina 2 din 26