18 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
AM POIM a primit proiecte în valoare de aproximativ 69 milioane euro dedicate ocrotirii ariilor naturale protejate
AM POIM a primit proiecte în valoare de aproximativ 69 milioane euro dedicate ocrotirii ariilor naturale protejate

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare (AM POIM) a primit, până la 16 octombrie 2017, 62 de proiecte, în valoare totală eligibilă de 69 milioane de euro, care vizează elaborarea planurilor de management, seturilor de măsuri de conservare, planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate.
Astfel, bugetul limită al apelului de proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate - acţiuni de categoria A - Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate a fost atins înainte de închiderea apelului şi, în consecinţă, apelul de proiecte pentru această categorie a fost suspendat. Apelul de proiecte rămâne deschis pentru proiecte care vizează categoria B - Implementare măsuri prevăzute în planurile de management şi în categoria C - Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor.
Conform Ghidului Solicitantului, bugetul limită al apelului pentru proiecte de categoria A, până la care AM primeşte cereri de finanţare, este de aproximativ 69 milioane euro, care reprezinta 150% din alocarea netă pe program pentru aceasta categorie.
Cererile de finanţare pentru proiectele de categoria A depuse după publicarea anunţului de suspendare vor fi evaluate în continuare, iar cele care întrunesc condiţiile minime de calitate pentru aprobare vor fi aprobate pe lista de rezervă.
Conform Ghidului Solicitantului pentru OS 4.1, dacă bugetul limită este atins înainte de închiderea apelului de proiecte, acesta va fi suspendat şi poate fi reluat ulterior în funcţie de sumele disponibile în urma evaluării, contractării şi/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanţă).
Despre apelul de proiecte:
Lansat în data de 19.04.2016 şi relansat în data de 16 august 2017, apelul de proiecte “POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” se încadrează în Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” şi are un buget total de 362,14 milioane euro, împărţit pe categorii de acţiuni după cum urmează:
A. Elaborare planuri de management – 69,23 milioane euro;
B. Implementare măsuri prevăzute în planurile de management – 262,90 milioane euro;
C. Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor - 30 milioane euro.
Despre POIM:
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu şi energie.


Articole înrudite