20 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Comunicat de presă 05.07.2022
Comunicat de presă 05.07.2022

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Competitivi împreună”

Năruja, 5 iulie 2022 

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

 Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”

Comuna Năruja, în calitate de beneficiar al proiectului „Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”, Cod SMIS 2014+ 144095, în baza contractului de finanţare nr. 153/233t/12,07.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Năruja, anunță finalizarea proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin:

 PROGRAMUL OPERAŢIONALCOMPETITIVITATE 2014-2020,

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă,

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare,e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate,

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului,

Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură -SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă: Îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării procesului educațional, atât pentru elevi cât si pentru cadrele didactice, în contextul crizei pandemice create de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea unităților de Învățământ aflate pe raza UAT Comuna Năruja, cu echipamente IT mobile de tip tabletă și dispozitive electronice (dotarea sălilor de clasă precum și sprijinirea cadrelor didactice cu echipamente specifice) necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, în contextul crizei cauzate de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultate obținute în urma implementării:

  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlară la Școala Gimnazială “Barbu Ștefănescu Delavrancea” Năruja în vederea prevenirii si răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -75 buc, tablete grafice – 12 buc, laptop - 12. buc, tablă interactivă – 5 buc, router wireless – 5 buc, proiectoare – 5 buc; ecran proiecție – 5 buc; camera web conferință – 5 buc.).
  • Achiziție echipamente IT și dispozitive electronice pentru elevii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea școlara la Școala Primară “Podul Nărujei” în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-Cov-2 (tablete școlare -79 buc, tablete grafice – 5 buc, laptop - 5 buc, tablă interactivă – 4 buc, router wireless – 4 buc, proiectoare – 4 buc; ecran proiecție – 4 buc; camera web conferință – 4 buc.).

Valoarea totală a proiectului este de 486.797,68 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 453.261,63 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 444.196,48 lei (Valoare FEDR: 385.272,39 lei si Valoare BS: 58,924,02 lei)
  • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 9.065,22 lei
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 33.536,05 lei

Proiectul s-a implemententat în Comuna Năruja, județul Vrancea, reprezentată legal de către Grigore MIHĂEȘ, în calitate de Primar al comunei.

Proiectul se implementează pe o durată de 12 luni:

Data începere proiect: 12.07.2021

Data finalizare proiect:12.07.2022

 Codul My SMIS 2014: 144095

”Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

Date de Contact:

Comuna Năruja, cu sediul in Localitatea Năruja, Str. Principală, judeţul Vrancea

Telefon: +40 733 314 155,

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite