Comunicat de presă 16.03.2022 Recomandat

Miercuri, 16 Martie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

”STUDIU DE CERCETARE TRANSFRONTALIER DE VALORIFICARE A ECOSISTEMELOR

ÎN LUNCA JOASĂ A PRUTULUI INFERIOR” - 2SOFT/1.2/38

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați), în calitate de partener, derulează proiectul ”CROSS ECOSS PRUT” - 2SOFT/1.2/38 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020. În cadrul acestuia, echipa de proiect a FLAG Galați a realizat studiul transfrontalier al potențialului socio-economic în Lunca Joasă a Prutului Inferior ca parte din „Studiul final de cercetare științifică integrată transfrontalieră - Cercetarea biodiversității și starea resurselor”. Studiul a fost supus dezbaterii publice în cadrul evenimentului ”Consultare publică” organizat de liderul de proiect, respectiv Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați în perioada 3-4 martie 2022.

La acțiune au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, ai mediului de afaceri, mediului academic și societății civile.

Studiul integrat a avut rolul de a analiza potenţialul surselor acvatice în zona Lunca Joasă a Prutului Inferior și identificarea celor mai bune soluţii pentru un management durabil al resurselor; evaluarea potenţialului socio-economic al regiunii de frontieră Galaţi-Cahul și evaluarea nevoilor populaţiei locale în ceea ce privește activităţile economice și utilizarea durabilă a resurselor acvatice în ariile protejate, dar și cercetări pentru soluţii inovatoare pentru dezvoltarea „economiei verzi” ca o condiţie prealabilă pentru dezvoltarea economică durabilă în Lunca Joasă a Prutului Inferior.  

Cercetarea s-a realizat folosind ca instrument principal un chestionar cu 19 întrebări deschise, semideschise și închise, urmărindu-se 3 direcţii de analiză:

  • Aspecte de identificare și autoapreciere locală, de conștientizare a propriilor valori și resurse, precum și a oportunităţilor de dezvoltare, modul în care a fost afectată regiunea de schimbările climatice, care este percepţia oamenilor asupra nivelului de poluare a Râului Prut precum și modul în care poluarea și schimbările climatice afectează viața oamenilor din regiune și ecosistemul din aria protejată Lunca Joasă a Prutului Inferior, potenţialul de dezvoltare socio-economică a zonei, beneficiile colaborării transfrontaliere și oportunităţile oferite pentru o creștere economică ecologică asociată cu protejarea ecosistemului din Lunca Joasă a Prutului Inferior.

Pe scurt, concluziile au vizat:

  • Măsura în care este percepută ca fiind cunoscută regiunea la nivel naţional și internaţional este relativ scăzută. Aceasta prezintă variaţii între localităţi, comunităţile din Moldova având o pondere mai mare a gradului de cunoaștere și recunoaștere a zonei. Aceste diferenţieri se datorează și specificului unor activităţi de bază a locuitorilor din regiune (de ex. activităţile meșteșugărești din comunităţile moldovenești);
  • Efectele schimbărilor climatice și ale poluării sunt resimţite la un nivel foarte ridicat atât în localităţile de pe teritoriul proiectului din România, cât și de pe teritoriul proiectului din Moldova;
  • Principalele efecte ale acestor fenomene asupra activităţii populaţiei – renunţarea la activităţi de pescuit, diminuarea potenţialului economic (a fost afectată agricultura, legumicultura, creșterea animalelor etc.), migraţia locuitorilor, secarea și colmatarea bălţilor, starea de sănătate ș,i implicit, capacitatea de muncă a oamenilor;
  • Principalele măsuri recomandate pentru dezvoltarea socio-economică în arealul analizat sunt facilităţile pentru ecoturism, circuitele turistice și activităţile culturale;
  • Principalele nevoi pentru punerea în valoare a resurselor și activităţilor cu potenţial de dezvoltare în regiune au fost – finanţarea (cea mai importantă) urmată de consultanţă, trainingurile de specialitate și facilităţile economice. Pe lângă acestea, au mai fost menţionate studii de fezabilitate, mobilizarea tuturor cetăţenilor, parteneriatul public-privat și facilităţi legislative privind zona de frontieră.

 

Proiectul ”CROSS ECOSS PRUT” - 2SOFT/1.2/38 se implementează în parteneriat cu: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați (România) în calitate de Lider, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Prut – Dunăre, Galați (România) – Beneficiar 1 și Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană, (Republica Moldova) – Beneficiar 2.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu