18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Consiliul Județean Galați anunță ÎNCHIDEREA OFICIALĂ a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI
Consiliul Județean Galați anunță ÎNCHIDEREA OFICIALĂ a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI

Unitatea Administra􀆟v Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, în calitate de beneficiar, a
implementat proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN
GALAȚI, cod SMIS 117176, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 –
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de inves􀆟ții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural.
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.198.648,23 lei, din care contribuția FEDR a fost de 2.136.832,43 lei.
Obiec􀆟vul general al proiectului a vizat impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și
valorificarea patrimoniului cultural și a iden􀆟tății culturale, urmărindu-se realizarea următoarelor obiec􀆟ve
specifice:
- conservarea și protejarea patrimoniului cultural local prin consolidarea, restaurarea și amenajarea
Muzeului „Casa Cuza Vodă” din Galați”;
- valorificarea durabilă a iden􀆟tății culturale locale și a potențialului cultural-ar􀆟s􀆟c al Muzeului
„Casa Cuza Vodă” din Galați” prin ac􀆟vități de marke􀆟ng și promovare turis􀆟că.
În cadrul proiectului au fost realizate lucrări de consolidare, de conservare in situ a mărturiilor arheologice
descoperite în urma săpăturilor, lucrări de restaurare și amenajare, precum și dotarea muzeului.
Clădirea, care găzduiește Muzeul ”Casa Cuza Vodă”, este un monument istoric reprezenta􀆟v pentru cultura și
istoria gălățeană, în cadrul proiectului fiind realizate și o serie de ac􀆟vități de promovare și digi􀆟zare pentru a
completa oferta turis􀆟că a județului.
Realizarea acestei inves􀆟ții reîntregește oferta turis􀆟că a obiec􀆟velor muzeale ce pot fi vizitate în județul Galați
contribuind la dezvoltarea turismului local la Dunărea de Jos.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Carmen Coca, manager de proiect, Serviciul
de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-302555, e-mail: ddr@cjgala􀆟.ro


Articole înrudite