24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
SOLUȚII DIGITALE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE PARTAJAT DE CĂTRE MUNICIPIUL GALAȚI, INCLUSIV RETRO-DIGITALIZARE ARHIVĂ
SOLUȚII DIGITALE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE PARTAJAT DE CĂTRE MUNICIPIUL GALAȚI, INCLUSIV RETRO-DIGITALIZARE ARHIVĂ

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul “Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhivă”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

          Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Galați prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivei) și front-office și măsuri pentru îmbunătățirea planificării strategice pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

         Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și back-office prin implementarea unei platforme integrate, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, reducerii timpului de procesare a cererilor cetățenilor și asigurării accesului online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Galați din domeniul urbanismului. În subsidiar, se urmărește dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Galați în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate în proiect (15 persoane din cadrul grupului țintă).
  2. Retro-digitalizarea arhivei fizice cu valoare operațională în prezent pentru serviciile gestionate partajat (355 ml).
  3. Dezvoltarea competențelor în domeniul urbanismului și administrației publice.

          Valoarea totală a proiectului este de 3.359.179,27 lei cu TVA din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.899.559,37 lei.

Durata de implementare a proiectului: 30.09.2022 - 31.12.2023.

Cod proiect:  Cod SIPOCA 1250/ MySMIS 154130

Date de contact: Manager de proiect:  Daniel Stadoleanu, Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, tel: 0236 307 750, e-mail: daniel.stadoleanuAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Articole înrudite