Lansare amânată pentru apelul de proiecte pentru IMM-urile care dezvoltă produse inovatoare în domeniul IT&C Recomandat

Vineri, 14 Decembrie 2018 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au amânat termenul de depunere a proiectelor pentru sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere (acţiunea 2.2.1 - POC).
Prevăzută iniţial a începe la data de 17.12.2018, înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza online, în mod continuu, începând cu data de 14.01.2019 ora 09:00 şi se va încheia în data de 11.03.2019 ora 17:00. Amânarea deschiderii apelului a fost cauzată de o serie de modificări, cele mai importante dintre acestea fiind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri şi a prevederilor din Ghidul Solicitantului, în sensul posibilităţii ca ajutorul de minimis să poată fi acordat şi IMM-urilor partenere în proiect. În forma precedentă, singura entitate care putea primi acest ajutor era liderul de proiect; codurile CAEN 7010 şi 7022; la subcapitolul 3.2, în Lista documentelor care însoţesc cererea de finanţare, se adaugă documentul balanţa contabilă, numai pentru întreprinderile înfiinţate în 2018, care nu au încheiat încă un exerciţiu financiar pentru a putea depune un bilanţ. Aceeaşi nouă prevedere vizează şi modificările de la subcapitolul 4.2.1 - Grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii; dispare obligativitatea ca procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie să fie desfăşurate exclusiv de către liderul de parteneriat. Procedurile vor putea fi desfăşurate şi de parteneri, dar liderul le va monitoriza şi se va asigura că nu va exista divizare în contracte de valoare mai mică pentru produse/servicii/lucrări similare. Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul Solicitantului.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu