18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1
Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul  Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, Cod SMIS 134161, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 9 – ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”,  Prioritatea de investiții 9.1 – ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni.

Proiectul Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1 face parte din Strategia de Dezvoltare Locală, GAL-ul responsabil cu implementarea Strategiei fiind Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL.

Obiectivul general al proiectului a vizat în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiectivele specifice proiectului au fost: reabilitarea și modernizarea corpului C1 din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16; achiziționare dotări: calculatoare cu licență, videoproiectoare, display interactiv/tablă interactivă; panou informativ; info point.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: elevii înscriși precum și personalul angajat în cadrul unității de învățământ. Beneficiari indirecți sunt copiii de vârstă preșcolară care în următorii ani vor frecventa cursurile de învățământ primar și gimnazial în cadrul Școlii gimnaziale nr. 16, modernizată și reabilitată în conformitate cu standardele europene.

Impactul investiției la nivelul localității: realizarea proiectului contribuie la creșterea gradului de confort, asigurarea unui ambient plăcut, îmbunătățirea condițiilor de desfasurare a activității, de care vor beneficia elevii și cadrele didactice. În ce privește protecția mediului, folosirea tehnologiilor moderne în lucrările de modernizare și reabilitare, prietenoase cu mediul înconjurător, vor conduce la un impact scăzut asupra mediului înconjurător.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.490.014,37 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.425.448,57 lei.

Durata de implementare a proiectului: 01.09.2018 – 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – Violeta Pavlenco, Șef Serviciu Investiții în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307724, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite