18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic „Dunărea” Galați
Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic „Dunărea” Galați

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului Anvelopare unități de învățământ - Liceul Teoretic „Dunărea” Galați, Cod SMIS 121229, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1.

Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Teoretic ”Dunărea” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de elevii învățământului gimnazial și liceal, precum și de personalul didactic și nedidactic. Beneficiarii indirecți reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este indirect influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din aceasta școală. De asemenea, beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârsta școlară care în următorii ani vor frecventa ciclurile gimnazial si liceal în cadrul Liceului Teoretic Dunărea.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.916.973,29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.828.044,74 lei.

Durata de implementare a proiectului: 01.01.2018 – 31.03.2023

Impactul investiției la nivelul localității: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați.

Date de contact: Manager proiect – Daniela Buruiană, Șef Birou Reparații și Întreținere Imobile în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307731, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Articole înrudite