19 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
S-au deschis trei apeluri de proiecte în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
S-au deschis trei apeluri de proiecte în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) a anunţat că s-au deschis trei apeluri de proiecte finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021.
Unul dintre apeluri este pentru "Proiecte de incluziune a copiilor romi în şcoală". Beneficiari eligibilii sunt organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONG-uri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu. Vor fi finanţate proiecte naţionale de cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli situate în comunităţi dezavantajate, cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare. Intensitate maximă a ajutorului acordat este între 60.000 € şi 200.000 €, iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31 mai 2018.
Un alt apel este pentru "Proiecte destinate specialiştilor din domeniul învăţământului preuniversitar, din Inspectoratele Şcolare Judeţene, Casele Corpului Didactic şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională". Beneficiari eligibilii sunt Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania. Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilieri. Vor fi finanţate proiecte de mobilitate în învăţământul preuniversitar, care constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli. Intensitate maximă a ajutorului acordat este între 1500 € şi de 27000 €, iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 31 mai 2018.
Cel de al treilea apel este pentru "Proiecte care se adresează şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic". Beneficiari eligibilii sunt unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic din România. Vor fi finanţate proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul învăţămăntului profesional şi tehnic. Principalul obiectiv al proiectelor în domeniul ÎPT este îmbunătăţirea calităţii învăţării la locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităţilor lor cu cerinţele pieţei muncii, prin facilitarea schimbului de experienţă între instituţii din Învăţământul Profesional şi Tehnic (ÎPT) şi agenţii economici parteneri ai acestora cu instituţii similare din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Intensitate maximă a ajutorului acordat este între 24.000 € şi 35.000 €, iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 11 mai 2018.


Articole înrudite