22 FEBRUARIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Actele de stare civilă încheiate în România vor fi recunoscute la nivelul UE fără alte formalităţi de certificare şi legalizare, odată cu aderarea României la Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă (CIEC) din 1976 de la Viena, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii de MAI. Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) a iniţiat proiectul pentru a asigura libera circulaţie a persoanelor, care este una din cele patru libertăţi fundamentale ale Uniunii Europene (UE), potrivit expunerii de motive de pe site-ul instituţiei. "În urma unui studiu comparativ al legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene în materie de stare civilă, din cadrul proiectului JLS/2006/C4/004, Comisia Europeană a recomandat statelor UE luarea măsurilor legislative în vederea adoptării unor documente de stare civilă, al căror conţinut şi formă să poată fi recunoscute în toate statele membre fără formalităţi suplimentare de legalizare sau de certificare", mai arată MAI.
Potrivit articolului 6 al Convenţiei de la Viena, statele membre la acest instrument internaţional vor insera "în formularele extraselor multilingve traducerile formulelor şi simbolurilor invariabile în limbile oficiale ale noilor state aderente". În consecinţă, aderarea la Convenţie conduce la redactarea extraselor multilingve şi în limba statului respectiv. Astfel, la adoptarea proiectului de lege, extrasele multilingve eliberate în conformitate cu normele internaţionale urmează să producă efecte juridice pe teritoriul următoarelor state: Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Confederaţia Elveţiană, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Lituania, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Regatul Þărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Republica Slovenia, Republica Serbia şi Republica Turcia.
Conform prevederilor Convenţiei, se va substitui procedura de traducere, legalizare, supralegalizare şi apostilare a actelor de stare civilă cu una simplificată, rapidă şi avantajoasă, atât din punct de vedere temporal, cât şi financiar. Aderarea României la Convenţie va uşura circulaţia şi recunoaşterea documentelor de stare civilă româneşti pe teritoriile statelor membre, contribuind la eliminarea birocraţiei şi la reducerea falsurilor în actele de stare civilă.
De asemenea, MAI precizează că pentru recunoaşterea internaţională a unor documente oficiale întocmite de către autorităţile statelor, urmează să fie aplicate pe teritoriul României atât prevederile Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cât şi cele ale Convenţiei CIEC nr.16 privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă.
Legea va intra în vigoare la 120 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Tot în această perioadă, MAI trebuie să supună Guvernului normele metodologice de punere în aplicare a Convenţiei. Proiectul de lege este supus dezbaterii publice până în 14 iulie.


Articole înrudite