14 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Activităţi de simulare pentru situaţii de urgenţă în unităţile de învăţământ
Activităţi de simulare pentru situaţii de urgenţă în unităţile de învăţământ

La nivelul Ministerului Educaţiei, au fost dispuse mai multe măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unităţile de învăţământ.
Aceste măsuri vizează:
- Transmiterea unei adrese către conducerea Ministerului Dezvoltării, prin care este solicitată o situaţie defalcată pe judeţe a clădirilor cu destinaţia unităţi de învăţământ care sunt expuse riscului seismic şi care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică. În acest context, a fost solicitată şi o întrevedere pentru a discuta paşii concreţi care trebuie parcurşi în vederea consolidării unităţilor de învăţământ.
- Li s-a solicitat, tuturor inspectoratele judeţene/al municipiului Bucureşti, evidenţa planificării activităţilor de simulare pentru situaţii de urgenţă existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ din subordine. Menţionăm că, potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituţie de învăţământ are obligaţia de a organiza, conform unei planificări realizate la începutul anului şcolar, exerciţii practice de simulare privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.
- Ministerul Educaţiei a trimis, din nou, inspectoratelor judeţene Protocolul privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior. În baza acestui protocol, conducerea inspectoratelor şcolare are obligaţia de a analiza modul de organizare a acestor activităţi de simulare pentru situaţii de urgenţă în unităţile de învăţământ.
- Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti au fost informate cu privire la faptul că trebuie să se asigure că toate unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Şcolare) vor aplica prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit legii, conducătorii instituţiilor publice vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinaţia unităţi sau instituţii de învăţământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic şi pentru fundamentarea măsurilor de intervenţie. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor şi pentru fundamentarea măsurilor de intervenţie vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026.
Totodată, Ministerul Educaţiei va dispune, în zilele următoare, următoarele măsuri:
- Diseminare, către inspectoratele şcolare judeţene, în vederea prelucrării şi distribuirii în unităţile de învăţământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure şi alte situaţii de urgenţă.
- Crearea, pe site-ul Ministerului Educaţiei, a unei secţiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti cu privire la măsurile privind comportamentul şi protecţia în caz de cutremure. În aceeaşi secţiune, va fi introdusă şi planificarea activităţilor de simulare pentru situaţii de urgenţă, transmisă de inspectoratele judeţene pentru unităţile de învăţământ din subordine.


Articole înrudite