24 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Cum îţi poţi proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software dezvoltată de tine
Cum îţi poţi proteja dreptul de proprietate intelectuală asupra platformei software dezvoltată de tine

Dreptul de proprietate intelectuală în România protejează diferite forme de creaţii intelectuale, precum mărci, brevete de invenţie, opere literare, opere artistice, chiar şi programe pe calculator (software). În societatea contemporană, din ce în ce mai mulţi dezvoltatori în domeniul IT din România continuă să evolueze în ceea ce priveşte dezvoltarea platformelor software în România. Având în vedere că programele pe calculator (software) în România constituie creaţii intelectuale în România, este necesară protejarea drepturilor de autor, oferindu-i creatorului un drept absolut de folosire şi exploatare a creaţiei intelectuale în România, respectiv a platformei software în România. Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în proprietate intelectuală şi protejarea drepturilor de autor în vederea asigurării protecţiei platformei software în România dezvoltat de creator şi îndrumării cu privire la paşii care trebuie urmaţi pentru prevenirea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în România.

Cum se dovedeşte dreptul de proprietate intelectuala asupra programului pentru calculator (software) în România

Legea nr. 8/1996 privitoare la drepturile de autor include în obiectul dreptului de autor în România şi programele pentru calculator (software) în România. Originalitatea platformei software în România dovedită, în principal, prin liniile de cod şi limbajul de programare ale creaţiei intelectuale în România, dar şi prin alte elemente precum structura, organizarea programului pentru calculator (software) în România sau orice alt element care conferă elementele de noutate asupra creaţiei intelectuale din domeniul IT în România.

Cum poate fi protejat dreptul de autor asupra programelor pentru calculator (software) în România

Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în România poate fi prevenită prin înregistrarea creaţiei din domeniul IT în România la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA), dreptul de autor fiind astfel protejat. Prin înregistrarea programului pentru calculator (software) în România la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA) dreptul autor în România va fi opozabil terţilor, evitându-se astfel încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în România.
Un avocat specializat în propritate intelectuală şi protejarea drepturilor de autor vă poate îndruma în ceea ce priveşte prevenirea încălcării dreptului de proprietate intelectuală în România prin înregistrarea la Oficiul Român al Drepturilor de Autor (ORDA), dar şi în situaţia în care acest drept v-a fost încălcat, prin intentarea acţiunilor în instanţă pentru protecţia drepturilor de autor în România.
Dreptul de autor în România sub aspect patrimonial asupra programului pentru calculator (software) sau platformei software în România durează pe tot timpul vieţii autorului, urmând ca la decesul acestuia să fie transmis moştenitorilor pe o perioadă de 70 de ani.

Cum poate un terţ să utilizeze creaţia intelectuală din domeniul IT în România

Conform Legii nr. 8/1996 privitoare la drepturile de autor, o modalitate legală prin care o persoană, alta decât autorul creaţiei, se poate folosi de programul pentru calculator (software) în România este reprezentată de contractul de închiriere a creaţiei din domeniul IT în România.
Astfel, autorul se obligă să permită utilizarea programului pentru calculator (software) în România pe o perioadă stabilită, iar beneficiarul acestui drept se obligă să plătească o remuneraţie creatorului pe perioada în care utilizează platforma software în România. Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator (software) nu implică şi transferul dreptului de autor în România asupra acestuia.
Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii este recunoscută la nivel internaţional pentru experienţa vastă din domeniul proprietăţii intelectuale, respectiv din domeniul IT în România, în cadrul acesteia activând avocaţi specializaţi în proprietate intelectuală şi protejarea drepturilor de autor care vă pot oferi consultanţă cu privire la drepturile de autor aferente programului pentru calculator (software) şi platformei software în România, dar şi în procedura de protejare a acestei creaţii. (sursa: Societatea românească de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)


Articole înrudite