Cum să reziliezi un contract încheiat cu un prestator de servicii în România Recomandat

Marți, 05 Iulie 2022 12:08
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Dacă nu sunteţi satisfăcut de serviciile oferite de un prestator de servicii, potrivit legislaţiei din România, aveţi posibilitatea de a rezilia contractul astfel încheiat, îndeplinind condiţia plăţii serviciilor deja oferite, având totodată şi posibilitatea de a încheia un nou contract cu un alt prestator de servicii în România. Un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni şi achiziţii te poate ajuta cu modificarea, redactarea si negocierea unui nou contract încheiat cu un prestator de servicii, precum şi cu revizuirea unui astfel de contract.
De asemenea, Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni şi achiziţii care te va putea sfătui cu privire la paşii ce trebuie îndepliniţi pentru rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România în situaţia neexecutării obligaţiilor de către acesta.

Cum operează rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii

Rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii este o sancţiune contractuală, cu efecte pentru viitor, care se manifestă asupra contractelor cu executare succesivă. Prestaţiile executate până la momentul rezilierii contractului nu sunt afectate, ceea ce înseamnă că ambele părţi ale contractului sinalagmatic rămân răspunzătoare pentru executarea făcută de cealaltă parte până la acea dată.
„Poate fi şi o tranzacţie transfrontalieră între un furnizor român şi o parte dintr-o altă jurisdicţie. Am redactat şi revizuit diferite tipuri de acorduri transfrontaliere în România şi am asistat la rezilierea unor astfel de acorduri atunci când a fost cazul”, a declarat Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii de Avocatură Româneşti Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.
Pentru aplicarea efectelor rezilierii este necesară îndeplinirea cumulativă a condiţiilor generale acestea fiind:
- neexecutarea culpabilă a obligaţiei contractuale;
- punerea in întârziere a debitorului:
- neexecutare obligaţiilor este însemnată sau repetată.
Un aspect important este că rezilierea contractului încheiat cu un prestator de servicii în România poate interveni chiar şi atunci când neexecutarea obligaţiei contractuale este de mică însemnătate însă are caracter repetat, motiv pentru care Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la un avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni şi achiziţii care, analizând situaţia contractuală, poate decide cu privire la sancţiunea contractuală incidentă cauzei precum şi la posibilităţile de remediere aplicabile.
Creditorul obligaţiei neexecutate are dreptul de a cere rezilierea unilaterală a contractului încheiat cu prestatorul de servicii atunci când este prevăzută expres această sancţiune de către părţi. Există totodată şi alte situaţii în care efectele rezilierii sunt aplicabile şi anume atunci când prestatorul de servicii este de drept în întârziere fie chiar şi atunci când acestuia din urmă i-a fost acordat un termen rezonabil de îndeplinire a obligaţiei, însă aceasta nu a fost realizată. Declaraţia de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege pentru acţiunea corespunzătoare şi se înscrie în cartea funciară ori, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă terţilor.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă inserarea pactelor comisorii, pentru o protecţie suplimentară a creditorul obligaţiei neexecutate, acestea reprezentând clauze contractuale care arată condiţiile sancţionării neexecutării obligaţiilor asumate de către cealaltă parte. După cum este prevăzut şi în dispoziţiile Codului Civil Român, rezilierea este în acest caz subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării. Punerea în întârziere nu produce efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează.
De amintit este faptul că o altă posibilitate pe care creditorul obligaţiei neexecutate o are la dispoziţie este executarea silită, însă în această situaţie acesta nu poate cere şi rezilierea contractului.
Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept corporativ, comercial, fuziuni şi achiziţii care să vă îndrume în alegerea unui remediu contractual potrivit situaţiei juridice incidente, precum şi să va asiste în vederea încheierea unui contract cu un alt prestator de servicii, fiind în prezent în faza negocierii, redactării ori revizuirii unui astfel de contract. (sursa: Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu