Electrificarea tuturor gospodăriilor ar costa peste 1 miliard de lei

 
Miercuri, 29 August 2012 03:00
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Ministerul Economiei a elaborat un proiect de HG pentru aprobarea „Programului Naţional de Electrificare 2012-2016” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi extinderea reţelelor existente, prin acesta urmând să fie electrificate 98.871 gospodării amplasate în 2.237 localităţi, costul total ridicându-se la 1,032 miliarde lei. Suma alocată de la bugetul de stat este de 928,8 mil. lei, bugetele locale urmând să participe cu 103,2 mil. lei. Astfel, pentru anul în curs, statul va cheltui 28,8 mil. lei, iar bugetele locale 3,2 mil. lei, începând de anul viitor şi până în 2016 inclusiv, statul alocând câte 225 mil. lei, iar bugetele locale câte 25 mil. lei. În ceea ce priveşte gospodăriile neelectrificate, 2.360 sunt amplasate în 95 localităţi total neelectrificate,  61.187 în 1.992 localităţi rurale parţial electrificate şi 35.324 în 150 localităţi urbane care necesită extinderi. "În prezent, în România există localităţi izolate, respectiv sate şi cătune, amplasate la distanţe mari de centrele comunale şi dispersate pe tot teritoriul ţării, rămase în urmă din punct de vedere economic şi chiar al civilizaţiei din cauza condiţiilor de viaţă, aceste localităţi fiind total sau parţial neelectrificate. (...) Investiţia totală necesară la nivelul întregii ţări pentru electrificarea tuturor gospodăriilor este de cca 1.032 mil. lei. Costul specific mediu pe gospodărie este de cca 11 mii lei", se arată în nota de fundamentare a actului normativ. Iluminatul înseamnă ordine publică Printre motivele invocate de iniţiatorii proiectului legislativ în sprijinul aprobării actului normativ se află faptul că electrificarea gospodăriilor este o "condiţie minimală a civilizaţiei în statele membre ale Uniunii Europene ce permite locuitorilor vizaţi să dispună de condiţii de existenţă şi confort satisfăcătoare". "Menţinerea acestei situaţii (existenţa gospodăriilor fără curent electric - n. red.) este inacceptabilă din perspectiva imperativului superior de ordine publică evocat şi impune adoptarea de măsuri legislative menite să asigure cadrul optim de reglementare pentru operaţiuni de extindere a reţelelor de distribuţie în zonele izolate, care nu se pot conforma exigenţei eficienţei economice, ce ar împiedica sine die derularea unor astfel de investiţii", se arată în documentul citat. Iniţiatorii proiectului de act normativ notează că pentru finalizarea electrificării localităţilor complet neelectrificate precum şi extinderea reţelelor de electrificare în localităţile cu dezvoltare periferică puternică sunt necesare unele măsuri menite să permită autorităţilor publice locale conectarea tuturor localităţilor la reţelele de distribuţie electrică degajată ca direcţie de acţiune în Programul de Guvernare 2012 precum şi prin Memorandumul încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 9 martie 2010. De asemenea, se urmăreşte şi continuarea unor investiţii deja începute în Programul de electrificare 2007-2009, care se pot deterioara în cazul în care nu sunt finalizate în cel mai scurt timp. Potrivit Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007, "sectorul energetic trebuie să fie un sector dinamic, care să susţină activ dezvoltarea economică a tării şi reducerea decalajelor faţă de Uniunea Europeană. Totodată, în document, este prevăzută continuarea acţiunii de electrificare şi racordarea tuturor consumatorilor casnici la reţea". Anterior aderării la Uniunea Europeană, România şi-a asumat angajamentul de a asigura dezvoltarea economică şi socială a regiunilor izolate. Electrificarea localităţilor izolate - case şi cătune - reprezintă o cerinţă minimală pentru asigurarea unor condiţii normale de viaţă. Prin procesul de finalizare a electrificării localităţilor izolate se va ridica nivelul de trai al populaţiei, astfel încât toate regiunile din România să se dezvolte echilibrat. Se estimează că veniturile statului vor creşte Ministerul Economiei estimează că derularea proiectului de electrificare a gospodăriilor aflate în zone izolate va creşte numărul activităţilor economice în sensul că un anumit număr de firme de proiectare, dirigenţie precum şi de construcţii reţele electrice vor fi implicate în aceste activităţi rezultând implicit venituri pentru stat datorate impozitării. "De asemenea, prin racordarea unui număr suplimentar de gospodării la reţeaua de energie electrică vor rezulta venituri suplimentare pentru bugetul de stat".

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu