MEN a pus în dezbatere proiectul de metodologie privind evaluarea calităţii manualelor şcolare

 
Luni, 20 Noiembrie 2017 09:36
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie privind evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar.
Potrivit proiectului, evaluarea calităţii ştiinţifice a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către trei experţi cooptaţi — cadre didactice/specialişti externi: un cadru didactic din învăţământul superior, un cadru didactic din învăţământul preuniversitar şi un specialist extern în domeniul pedagogie/ psihologie/ psihopedagogie.
"Un proiect de manual şcolar este considerat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice atunci când întruneşte minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile. Ofertanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării au dreptul de a depune contestaţie în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru care ofertanţii au depus contestaţie. Procesul de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare se organizează utilizând aceeaşi procedură ca în procesul de evaluare, cu menţiunea că sunt cooptaţi alţi trei experţi pentru evaluarea calităţii ştiinţifice. În cazul în care se constată, pentru acelaşi proiect de manual, diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajul final din sesiunea de evaluare şi cel final din sesiunea de reevaluare, cele două comisii se convoacă la sediul CNEE pentru mediere cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice", prevede proiectul.
Totodată, rezultatul sesiunii de reevaluare se comunică ofertanţilor şi este definitiv.
Acelaşi proiect prevede că toate proiectele de manuale şcolare declarate admise în urma încheierii sesiunilor de evaluare şi de reevaluare sunt supuse unui proces de avizare ştiinţifică desfăşurat de câte o comisie pe fiecare domeniu formată dintr-un reprezentant al Academiei Române, un reprezentant al Institutului pentru Ştiinţe ale Educaţie şi un reprezentant al MEN/CNEE.
"Toate proiectele de manuale şcolare care primesc aviz favorabil din partea comisiei de avizare ştiinţifică se aprobă prin ordin de ministru pentru utilizarea la clasă şi se postează, fără datele de indentificare ale ofertanţilor, pe platforma www.manuale.edu.ro în vederea realizării selecţiei şi comenzilor. Manualul şcolar care înregistrează cele mai multe comenzi este declarat manual şcolar de bază şi va fi înaintat EDP în vederea editării, tipăririi şi distribuirii gratuite în toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare", se precizează în proiect.
Aceeaşi proiect prevede că autorii sau grupurile de autori ale căror proiecte de manuale şcolare au fost aprobate prin ordin de ministru au dreptul să se adreseze oricărei edituri, inclusiv EDP, pentru editarea şi tipărirea în vederea utilizării extinse la clasă.
MEN precizează că aceste manuale alternative la manualul şcolar de bază pot fi achiziţionate de pe piaţa liberă.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu