Peste 90% din fondurile de preaderare afectate de nereguli s-au cheltuit în România

 
Vineri, 26 Iulie 2013 03:00
Publicat în National
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Corespondentul Agerpres, Florin Ştefan, transmite: România a raportat în 2012 un număr de 61 de cazuri de nereguli, care au afectat în total cheltuirea a 49,4 milioane de euro din fonduri UE, ţara noastră situându-se după Italia şi Cehia din punct de vedere al sumei totale a fondurilor afectate. Situaţia cea mai gravă se înregistrează la fondurile de preaderare, unde cele 17 cazuri de nereguli raportate de autorităţile române au afectat fonduri de aproape 40 de milioane de euro, reprezentând peste 90% din banii europeni grevaţi de astfel de nereguli, indică raportul anual al Comisiei Europene (CE) privind ''Protecţia intereselor financiare ale UE' dat publicităţii miercuri la Bruxelles.
România a raportat în 2012 cele mai multe nereguli la capitolul „Politica de coeziune”, 34, acestea afectând cheltuirea a peste 6 milioane de euro, notează raportul. Alte zece cazuri au fost raportate în agricultură şi au afectat fonduri de 3,5 milioane de euro. De asemenea, în 20 de cazuri s-au înregistrat nereguli care au afectat în total cheltuirea a aproape 1,9 milioane de euro din resurse proprii.
Situaţia cea mai gravă se înregistrează în ceea ce priveşte fondurile de preaderare grevate de nereguli, acestea descoperindu-se numai în România (17 cazuri) şi în Bulgaria (8 cazuri). Neregulile depistate în România au afectat însă cheltuirea a 39,8 milioane de euro, sumă semnificativ mai mare decât cea din Bulgaria, de doar 4 milioane de euro.
În raportul său, CE notează că impactul financiar estimat al neregulilor a crescut în cazul fondurilor de preaderare de la 12 milioane în 2011, la 45 de milioane în 2012, din cauza a două cazuri de fraudă care au implicat sume mari de bani.
Conform raportului anual al CE privind „Protecţia intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o uşoară creştere în anul 2012 în comparaţie cu anul 2011. În ceea ce priveşte cheltuielile, au fost afectate de fraudă în total 315 milioane de euro din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25% din bugetul pentru cheltuieli, faţă de 295 milioane de euro în 2011.
În ceea ce priveşte veniturile bugetare, fraudele suspectate sau confirmate s-au ridicat la 77,6 milioane de euro, ceea ce reprezintă 0,42% din totalul resurselor proprii tradiţionale colectate pentru anul 2012. Această sumă trebuie comparată cu cele 109 milioane de euro care au fost afectate de fraudă în anul precedent.
În 2012, CE a venit cu o serie de iniţiative importante cu scopul de a intensifica eforturile de combatere a fraudei, precum propunerea de înfiinţare a unui Parchet european şi întocmirea unui nou Regulament OLAF, care va crea un oficiu european de luptă antifraudă mai puternic.
Raportul CE analizează, de asemenea, măsurile adoptate de statele membre în 2012 pentru a proteja şi apăra bugetul UE şi recunoaşte progresele înregistrate în anumite domenii. Cu toate acestea, CE subliniază că este necesar să se continue armonizarea şi consolidarea abordărilor statelor membre, pentru a garanta că frauda este combătută în mod echivalent pe întreg teritoriul UE. O serie de recomandări sunt adresate statelor membre pentru a îmbunătăţi prevenirea şi detectarea fraudelor.
În conformitate cu articolul 325 din Tratatul de Funcţionare al UE, CE întocmeşte Raportul anual privind protecţia intereselor financiare ale UE pentru a prezenta măsurile adoptate în vederea combaterii fraudelor care afectează fondurile UE. Prin detaliile pe care le conţine cu privire la rata cazurilor de fraudă suspectate sau confirmate care sunt raportate de statele membre pentru întregul buget al UE, raportul contribuie la stabilirea domeniilor care sunt cele mai expuse riscurilor, în scopul orientării acţiunilor care trebuie întreprinse atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu