22 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Alte 63 de blocuri din Galaţi descoperite cu subsolurile pline de apă menajeră (LISTĂ)
Alte 63 de blocuri din Galaţi descoperite cu subsolurile pline de apă menajeră (LISTĂ)

Societatea Apă Canal S.A. Galaţi a continuat efectuarea verificărilor la blocurile din municipiul Galaţi, constatând în continuare deficienţe majore în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor interioare de canalizare. În luna februarie 2019, societatea a dat publicităţii o primă situaţie privind astfel de deficienţe identificate la un număr de 130 de asociaţii de proprietari, respectiv 412 racorduri aferente unui număr de 281 de blocuri -» citeşte AICI. Ulterior, până în luna decembrie 2019, au fost identificat alte 371 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 240 de blocuri din 132 de asociaţii de proprietari -» citeşte AICI.

584 de blocuri, cu probleme

Inventarierea a continuat şi în anul 2020. Au fost verificate locaţii noi, dar şi reverificate unele dintre locaţiile la care anterior s-au constatat deficienţe. Astfel, situaţia blocurilor/scărilor identificate cu probleme pe raza municipiului Galaţi, în 2020, în plus faţă de locaţiile din anul 2019, este următoarea: 83 de racorduri de preluare apă uzată menajeră, rupte sau deteriorate, aferente unui număr de 63 de blocuri din 55 de asociaţii de proprietari (vezi lista în galeria de imagini ↓). Verificările efectuate în perioada 2019-2020 au vizat blocurile din municipiul Galaţi în integralitate. Per total, s-au identificat probleme în funcţionarea a 866 de racorduri de canalizare, reprezentând circa 20,3% din numărul racordurilor din municipiu, aferente unui număr de 584 de blocuri (circa 37,3% din totalul blocurilor din municipiu). Din totalul de 727 de asociaţii, la un număr de 317 s-au constatat deficienţe in funcţionarea racordurilor de canalizare.
„Subliniem încă o dată că aceste deficienţe conduc în primul rând la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor şi ulterior în tunelele tehnice, ceea ce poate conduce la afectarea stabilităţii construcţiilor/blocurilor din zonă şi a tunelului tehnic, prin infiltraţiile de apă uzată produse în timp. În al doilea rând, folosirea drept colector de canalizare a subsolurilor blocurilor şi a tunelului tehnic în care sunt pozate reţelele de utilităţi (dintre care cea mai importanta este reţeaua de alimentare cu apă potabilă) contravine normativelor tehnice şi igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecţii ce poate pune în pericol sănătatea populaţiei. Nu în ultimul rând, aceste deficienţe conduc la uzura prematură a reţelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri şi în tunelele tehnice“, precizează Apă Canal.

În sarcina cui revin reparaţiile necesare

Apă Canal precizează că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, punctul de delimitare dintre instalaţiile aflate în exploatarea societăţii şi cele aflate în întreţinerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate, şi că tot legea prevede că instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Astfel, societatea menţionează că, în calitate de operator, nu are nici o obligaţie privind buna funcţionare a acestor instalaţii interioare.
„Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor prevede că activitatea de administrare, întreţinere şi reparaţii asupra proprietăţii comune dintr-un condominiu revine asociaţiei de proprietari. Aceeasi lege prevede şi modalitatea de stabilire a condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi de reparaţii curente ale elementelor de construcţii şi instalaţii ale clădirii. De asemenea, Legea calităţii în construcţii nr.10/1995 stipulează obligaţia administratorilor/proprietarilor de a efectua lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă, indiferent dacă sunt în interiorul sau exteriorul clădirii“, explică Apă Canal.

Apă Canal va informa Primăria şi va notifica asociaţiile de proprietari

Având în vedere cele prezentate, Apă Canal precizează că va aduce la cunoştinţa Primăriei municipiului Galaţi situaţia blocurilor din municipiul Galaţi la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte şi va notifica asociaţiile de proprietari în cauză pentru a întreprinde de urgenţă măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecinţe grave asupra construcţiilor şi/sau domeniului public.
„Intervenţiile personalului societăţii noastre pentru curăţirea tunelelor tehnice rămân practic fără rezultat, atât timp cât, în continuare, apa uzată menajeră curge direct în subsolurile blocurilor sau în tunele şi nu în colectorul de canalizare. Pentru apariţia unor evenimente deosebite în zonă, datorate nesoluţionării acestor probleme, asociaţiile de proprietari sunt direct răspunzătoare. Vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociaţiile de proprietari. Apă Canal Galaţi poate veni în sprijinul asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparaţii la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată şi/sau manuală a sedimentelor şi apei menajere acumulate în subsolul blocurilor şi în secţiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor - avem echipamente noi şi performante pentru vidanjare - precum şi igienizarea zonelor de intervenţie la finalizarea lucrărilor“, menţionează Apă Canal.


Articole înrudite