17 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Apă Canal Galaţi: «Soluţiile PNL de reducere a preţului apei sunt lipsite de fundament tehnic»
Apă Canal Galaţi: «Soluţiile PNL de reducere a preţului apei sunt lipsite de fundament tehnic»

Referitor la afirmaţiile, "complet eronate, propagate în spaţiul public de către reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal", APA CANAL S.A. Galaţi precizează următoarele:
"1. Preţul/tariful practicat de APA CANAL S.A. Galaţi este rezultatul aplicării strategiei de tarifare, condiţie impusă pentru aprobarea şi implementarea proiectelor de investiţii din fonduri europene.
La acest moment APA CANAL S.A. Galaţi are in implementare două proiecte finanţate din fonduri europene, în valoare cumulată de 1.334.838.195 lei (cca.270 milioane de euro).
În ambele contracte de finanţare, la Articolul 2 – Rezilierea Contractului de Finanţare, suspendarea plăţilor şi recuperarea sumelor plătite, se menţionează:
[…] (3) În cazul în care Beneficiarul nu aplică preţul/tariful unic şi strategia tarifară, AM va putea considera Contractul de Finantare reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporţională a finanţării acordate.
Prin urmare, orice modificare a preţului/tarifului, respectiv nerespectarea strategiei tarifare, conduce la pierderea finanţării europene şi implicit la recuperarea finanţării acordate până la acest moment.
APA CANAL S.A. Galaţi are cel mai mare grad de realizare a investiţiilor finanţate prin POIM, respectiv de cca. 95%, prin efortul exclusiv al operatorului de apă.
La această dată sunt în funcţie cele mai mari obiective realizate în cadrul proiectului: staţii de epurare, staţii de tratare, staţii de pompare, reţele etc., investiţii care generează cheltuieli semnificative de exploatare.
2. Pentru promovarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, toate cele 48 UAT-uri membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, printre care: Municipiul Tecuci, oraşul Bereşti, comunele Lieşti, Barcea, Drăgăneşti, Cuza Vodă etc., au înţeles condiţiile impuse de finanţator şi au aprobat studiul de fezabilitate, implicit strategia de tarifare.
3. S-au efectuat comparaţii între tarifele practicate de operatorii de apă din alte judeţe din ţară şi Operatorul Regional din Galaţi, fără a se ţine cont de elemente esenţiale cum ar fi: structura de cheltuieli specifică fiecărui sistem de alimentare cu apă, cofinanţarea proiectelor de investiţii, stadiul de implementare a proiectelor cu impact direct asupra cheltuielilor de exploatare, etc.
Cu privire la cheltuielile necesare pentru producerea apei potabile, precizăm că este neprofesionist să compari tratarea apei brute dintr-o sursă de profunzime (foraje) cu tratarea apei brute din sursa de suprafaţă. Procesul de tratare pentru apa de suprafaţă (Dunărea) este unul complex, care implică cheltuieli foarte mari.
Din lista oraşelor enumerate de către reprezentanţii PNL, APA CANAL S.A. Galati este pe primul loc la gradul de implementare a proiectului, acesta fiind principalul motiv pentru care, la acest moment, preţul la apă şi tariful la canalizare sunt mai mari decât ale celorlalte judeţe.
Este de neînţeles cum aceştia afirmă că preţul apei este mare, iar reprezentanţi ai unor comune din judeţ solicită în mod expres predarea serviciului de alimentare cu apă către Operatorul Regional APA CANAL S.A. Galati. Cel mai recent exemplu este solicitarea imperativă de a preda serviciul venită din partea domnului primar al comunei Cerţeşti, membru al aceleiaşi formaţiuni politice, făcând referire la contextul legislativ şi reglementările legale actuale impuse de ANRSC pentru asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
4. Cu privire la soluţiile propuse de reprezentanţii formaţiunii politice, precizăm că acestea sunt afirmaţii total eronate, din următoarele considerente:
a) În legătură cu înlocuirea pompelor de la priza de apă din Dunăre:
A induce în mod fals ideea că APA CANAL S.A. Galaţi şi/sau Municipiul Galaţi pot realiza înlocuirea acestor echipamente de pompare este rezultatul necunoaşterii prevederilor legale.
Priza de la Dunăre, care asigură captarea şi pomparea apei brute către Uzina de apă din municipiul Galaţi, aparţine Liberty Steel. Nici APA CANAL S.A. Galaţi şi nici Municipiul Galaţi nu pot face investiţii pentru active şi pe terenuri private.
În subsidiar, eventualele economii ce se pot obţine la consumul de energie al electropompelor de la priza de apă din Dunăre ar putea avea un impact financiar de maxim 0,5% din preţul apei.
Chiar dacă impactul financiar este nesemnificativ, importanţa reabilitării prizei de apă din Dunăre este esenţială din considerente de siguranţă în alimentarea cu apă a gălăţenilor, întrucât aceasta este principala sursă care asigură necesarul de apă al locuitorilor municipiului Galaţi.
În acest sens, la începutul acestui an, APA CANAL S.A. Galaţi a solicitat oficial conducerii Liberty Steel, fie să reabiliteze staţia de pompare prin Programul de Tranziţie Justă, fie să o predea Municipiului Galaţi pentru a putea fi reabilitată prin alte programe în cadrul cărora Municipiul Galaţi şi/sau APA CANAL S.A. Galaţi pot fi beneficiari eligibili.
b) În legătură cu montarea de panouri fotovoltaice pe terenul Apă-Canal, din imediata vecinătate, care să alimenteze suplimentar un motor electric, pe lângă înlocuirea celor vechi, precizăm faptul că singurul teren aflat în proprietatea APA CANAL S.A. Galaţi este cel din str. Constantin Brâncoveanu nr.2, unde se află sediul social al societăţii. Afirmaţia politicianului este complet eronată cu privire la terenul deţinut de către APA CANAL S.A. Galaţi în vecinătatea prizei de apă din Dunăre, întrucât terenurile din preajma prizei de apă sunt terenuri private.
c) În ceea ce priveste afirmaţia “ca toate punctele de lucru din judeţ să fie dotate cu pompe cu motoare deservite de panouri solare”, precizăm:
Este bine cunoscut faptul că randamentul energetic al panourilor solare este foarte scăzut, motiv pentru care sunt necesare suprafeţe foarte mari de teren pentru a compensa integral consumul de energie electrică aferent sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.
Totuşi, APA CANAL S.A. Galaţi a realizat investiţii în panouri solare, pentru a compensa parţial consumul de energie electrică din surse convenţionale, la limita maximă a terenurilor aferente bunurilor aflate în concesiune. În acest sens, la sfârşitul acestui an, APA CANAL S.A. Galaţi a finalizat un proiect de investiţii din surse proprii (de cca. 14 milioane de lei), pentru montarea a peste 6.000 panouri fotovoltaice, cel mai mare din regiune, cu o putere electrică de 2,8 MW, amplasate pe toată suprafata disponibilă din aria de operare, respectiv de 24.980 mp.
Pentru a compensa integral consumul de energie electrică al tuturor obiectivelor aflate în exploatarea APA CANAL S.A. Galaţi, care reprezintă cca. 18% din totalul cheltuielilor operatorului, respectiv pentru un consum de 30.000 MWh/an, sunt necesare peste 60.000 panouri şi suprafeţe foarte mari de teren, imposibil de obţinut.
Ar putea să ne spună reprezentanţii formaţiunii politice cine poate pune la dispoziţie aceasta suprafaţă de teren!
Echipamentele de pompare din sistemul de alimentare cu apă nu pot fi confundate cu lămpile cu led utilizate pentru iluminat public, care pot funcţiona cu câteva panouri solare!
În subsidiar, în cazul în care ar fi fost fezabilă o astfel de opţiune, impactul în preţul apei potabile ar fi fost de maxim 18%.
d) Cu privire la profitul operatorului, reiteram faptul că de la înfiinţarea societăţii tot profitul s-a utilizat pentru investiţii.
Astfel, pentru creşterea calităţii şi siguranţei serviciului de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în perioada 2016-2023, APA CANAL S.A. Galaţi a realizat lucrări de investiţii din surse proprii (profit reinvestit, amortizare, cotă de dezvoltare, Fond IID) în valoare de 105.670.000 lei, în condiţiile în care nevoia de investiţii din judeţul Galaţi este de cca. 600 milioane euro (în conformitate cu Master Planul judeţean).
În consecinţă, ţinând cont de precizările de mai sus, rezultă că afirmaţiile avansate în spaţiul public de către reprezentanţii PNL, reprezentând presupuse soluţii pentru reducerea preţului la apă, sunt lipsite de cel mai elementar fundament tehnic.
Este evident faptul că aceste afirmaţii sunt emise cu scopul vădit de a dezinforma opinia publică şi în dispreţ total faţă de cetăţenii judeţului Galaţi, care înţeleg că au nevoie de aceste investiţii pentru asigurarea unui nivel de trai decent, protejarea sănătăţii publice şi a mediului înconjurător.
În acest sens, APA CANAL S.A. Galaţi aduce asigurări cetăţenilor privind continuarea eforturilor pentru modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Galaţi, cu impact semnificativ în îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciului".

Citeşte şi PNL Galaţi a strâns 10.000 de semnături în campania ”Ţie nu ţi-e sete de dreptate?”


Articole înrudite