APA CANAL S.A. Galaţi ia măsuri drastice împotriva asociaţiilor de locatari care au emis adeverinţe în fals privind situaţia datoriilor

Luni, 17 Iulie 2017 10:54
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Societatea Apa Canal S.A Galaţi se confruntă cu dificultăţi în recuperarea soldurilor restante de la cele 44 asociaţii de proprietari/locatari sistate din municipiul Galaţi, deşi există sentinţe civile definitive şi irevocabile înaintate către executori. Analizând motivele lipsei încasărilor, imposibilităţii recuperării soldurilor de la aceste asociaţii de proprietari/locatari, s-a constatat faptul că, din totalul apartamentelor din blocurile/scările sistate (cca.7.400), la data de 30 iunie 2017 un număr de 6.935 de apartamente au perfectate contracte individuale de furnizare/prestare cu APA CANAL S.A., în baza adeverinţelor eliberate de reprezentanţii legali ai asociaţiilor (preşedinte şi administrator) care atestă că pentru respectivele apartamente nu se înregistrează solduri restante la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.Societatea Apa Canal S.A Galaţi se confruntă cu dificultăţi în recuperarea soldurilor restante de la cele 44 asociaţii de proprietari/locatari sistate din municipiul Galaţi, deşi există sentinţe civile definitive şi irevocabile înaintate către executori. Analizând motivele lipsei încasărilor, imposibilităţii recuperării soldurilor de la aceste asociaţii de proprietari/locatari, s-a constatat faptul că, din totalul apartamentelor din blocurile/scările sistate (cca.7.400), la data de 30 iunie 2017 un număr de 6.935 de apartamente au perfectate contracte individuale de furnizare/prestare cu APA CANAL S.A., în baza adeverinţelor eliberate de reprezentanţii legali ai asociaţiilor (preşedinte şi administrator) care atestă că pentru respectivele apartamente nu se înregistrează solduri restante la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.”Constatările noastre denotă că atât asociaţiile de proprietari/locatari, prin reprezentanţii legali, cât şi unii locatari (care aveau solduri dar au obţinut adeverinţa) nu au acţionat cu bună credinţă, aducând astfel prejudicii societăţii noastre. Subliniem că aceste acţiuni au condus la imposibilitatea recuperării creanţelor, dovadă fiind sumele foarte mici pe care reusim sa le incasam, direct sau prin executori. În considerarea celor anterior menţionate, Societatea Apa Canal S.A. Galaţi notifică toţi reprezentanţii legali ai acestor asociaţii şi locatarii în cazul cărora am constatat că li s-au eliberat  adeverinţe false, ca, în termen de maxim 15 zile de la primirea somaţiei, să clarifice şi să reglementeze aspectele constatate, respectiv să îşi achite debitele şi penalităţile cu care se află înregistraţi în evidenţele contabile”, se arată într-un comunicat de presă al socetăţii.                                  Societatea Apa Canal S.A. Galaţi este hotărâtă să declanşeze acţiune în instanţă, acţiune de urmărire penală, atât împotriva reprezentanţilor legali ai asociaţiilor, cât şi împotriva locatarilor care s-au folosit de înscrisuri şi/sau documente false la perfectarea contractului invocând prevederile Codului Penal privind ”Falsul în înscrisuri sub semnătură privată, Falsificarea unui înscris sub semnătură privată, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi Falsul în declaraţii, Declararea necorespunzătoare a  adevărului, făcută unei persoane sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.Mai mult, în cazul locatarilor care au încheiat contracte individuale de furnizare/prestare cu APA CANAL S.A. în baza adeverinţelor în fals, societatea are obligatia de a proceda la sistarea serviciului de alimentare cu apă potabilă până la recuperarea soldurilor datorate.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu