13 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Aproape 70 de gălăţeni "vizitaţi" de ANAF în octombrie 2022
Aproape 70 de gălăţeni "vizitaţi" de ANAF în octombrie 2022

Activitatea de Inspecţie Fiscală îşi prezintă rezultatele:
"ANAF şi-a fixat ca obiectiv major reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane. Având în vedere Strategia pentru perioada 2021 - 2024, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Galaţi, au efectuat în luna octombrie 2022, controale la contribuabili persoane juridice şi fizice, înregistrând următoarele rezultate:
 - inspecţii fiscale (generale şi parţiale) - 34, din care 25 la contribuabili persoane juridice şi 9 la contribuabili persoane fizice;
 - controale (controale inopinate şi controale încrucişate) - 34, din care 31 la contribuabili persoane juridice şi 3 la persoane fizice;
 - obligaţii suplimentare stabilite - 1,32 milioane lei, din care 0,99 milioane lei la contribuabili persoane juridice şi 0,33 milioane lei la contribuabili persoane fizice.
Din totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, TVA deţine o pondere de 47,83 % din totalul obligaţiilor stabilite suplimentare (2,31 milioane lei).
Impozitul pe profit / venit deţin împreună o pondere de 40,79 % cu o valoare stabilită suplimentar de 1,97 milioane lei.
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna octombrie 2022, au constat în:
 - inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale în baza analizei de risc;
 - inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat şi ulterior;
 - controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
 - creşterea rolului prevenţiei inspecţiei fiscale în relaţia cu contribuabilul", potrivit Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi.


Articole înrudite