Ce amenzi riscă comercianţii "scandalagii" din pieţele gălăţene

 
Duminică, 25 Februarie 2018 00:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Continuăm prezentarea "Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi", despre care am relatat AICI şi AICI, cu prevederile referitoare la activitatea comercianţilor din municipiului Galaţi. În acest capitol din regulament, primăria prezintă obligaţiile tuturor comercianţilor care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Galaţi. Astfel, persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale pe raza municipiului Galaţi sunt obligate să nu comercializeze produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de funcţionare, să efectueze acte sau fapte de comerţ cu respectarea condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, să deţină şi să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa, calitatea produselor comercializate, respectiv conformitatea acestora, în cazul produselor pentru care legea aplicabilă prevede acest lucru, să afişeze la loc vizibil din exterior denumirea agentului economic, codul unic de înregistrare fiscală atribuit şi certificatul de înregistrare în registrul comerţului, să respecte regulile stabilite de administraţia pieţelor privind curăţenia şi ordinea în pieţe, să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat, să permită accesul mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea şi salubrizarea în pieţe, intervenţiile în caz de urgenţă.
Primăria îi atenţionează pe comercianţi şi referitor la comportament, care, dacă nu este unul civilizat, îi poate costa. Potrivit regulamentului, comercianţii trebuie să dea dovadă de comportament civilizat atât în relaţiile cu clienţii, cât şi cu ceilalţi comercianţi, să aibă comportament civilizat faţă de personalul din cadrul administraţiei pieţelor şi să nu-l obstrucţioneze în luarea măsurilor privind aplicarea legislaţiei în vigoare.
O altă obligaţie a comercianţilor este legată de produsele comercializate. Acestea trebuie să fie însoţite de informaţii privind denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale, principalele caracteristici calitative, compoziţia, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare. În regulament se specifică ca toate informaţiile oferite trebuie să fie în limba română, activitatea de producţie, comercializarea produselor şi prestarea serviciilor să se facă în locuri şi în spaţii autorizate. Comercianţii sunt obligaţi să folosească numai cântare omologate şi verificate metrologic, să cântărească corect produsele comercializate şi să permită clienţilor să verifice dacă produsele au fost cântărite exact, iar în cazul produselor vândute în vrac, informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii, să fie clare şi vizibile pentru consumator.
Regulamentul prevede pentru încălcarea de către comercianţi a uneia sau mai multor obligaţii din cele prezentate amenezi cuprinse între 100 - 500 lei, pentru persoane fizice şi
200 - 1000 lei, pentru persoane juridice. De asemenea, în regulament se menţionează că, împiedicarea, sub orice formă a reprezentanţilor împuterniciţi ai Poliţiei Locale Galaţi de a-şi exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea ori intersele economice ale cetăţenilor, cum ar fi, dar fără a se limita, refuzul de a permite controlul, neprezentarea reprezentantului legal la sediul instituţiei, la data şi ora indicată în invitaţie, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2500 lei.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu