700 de lei amenda minimă pentru gălăţenii care parchează pe trotuar

 
Marți, 20 Februarie 2018 15:55
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(7 voturi)

Primăria municipiului Galaţi a supus dezbaterii publice ”Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi" prin intermediul căruia se propun amenzi mult mai mari pentru cetăţenii care nu sunt buni gospodari. Prin acest document se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, asociaţiilor de proprietari/locatari, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a municipiului Galaţi, dar şi asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul municipiului, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor în domeniul edilitar-gospodăresc, igienă şi sănătate publică, protecţia mediului, comerţ, circulaţie rutieră, constituie obligaţii fundamentale ce incumbă autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice, precum şi cetăţenilor.
Regulamentul are 24 de pagini, în care sunt prezentate toate obligaţiile care, în mare parte au fost prevăzute până acum în HCL nr.61/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie, de către funcţionarii publici din Poliţia Locală Galaţi şi Hotărârea Consiliului Local nr.79/2002 privind aprobarea Măsurilor pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţiior economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a curăţeniei în interiorul localităţii, ambele urmând a fi revocate. De remarcat este că limita minimă a amenzilor cu care se sancţionează faptele care constituie contravenţie stabilite prin regulament, a crescut semnficiativ.
Primul exemplu relevant în acest sens pe care îl prezentăm vizează amenzile pentru staţionarea şi parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Galaţi care până acum era cuprinsă între 100 şi 1000 de lei, fără a se face diferenţa între persoane fizice şi juridice, iar după aprobarea prezentului regulament, amenda va fi cuprinsă între 700 – 1200 lei pentru persoane fizice şi 900 – 1500 lei – pentru persoane juridice.
Mai precis, aceaste sancţiuni vor fi date pentru:
a) oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;
b) oprirea, staţionarea, parcarea şi circulaţia vehiculelor în orice fel în parcuri, alei pietonale, insule de dirijare a circulaţiei, esplanade, trotuare, cu excepţia locurilor unde parcarea este permisă prin indicatoare;
c) parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor;
d) rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea consiliului local şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele agreate;
e) accesul şi circulaţia vehiculelor împinse sau trase cu mâna pe arterele municipiului Galaţi, de natură să îngreuneze circulaţia rutieră;
f) organizarea de curse neautorizate auto, moto şi vehicule cu tracţiune animală;
g) circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere şi motociclete pe trotuare;
h) turarea excesivă a motoarelor autovehiculelor, efectuarea cu intenţie de manevre prin derapaje, întoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe domeniul public;
i) turarea motoarelor autovehiculelor, efectuarea de manevre prin derapaje, întoarceri bruşte, accelerări şi frânări bruşte, executate pe domeniul public, cu scopul verificării tehnice a acestora, în urma efectuării unor reparaţii;
j) persoanele fizice care ocupă, blochează sau închid părţile carosabile a drumurilor publice fără autorizaţia prealabilă eliberată de administratorul drumurilor şi serviciul poliţiei rutiere, exceptând cazurile de avarii anunţate la autorităţile competente, intervenţii pentru înlăturarea incendiilor, calamităţilor sau fenomenelor meteorologice periculoase;
k) amplasarea de panouri publicitare, instalaţii sau alte construcţii care periclitează siguranţa circulaţiei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor interesate de ”Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi" pot fi depuse până la data de 26.02.2018 prin formularul online de pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi. După această etapă de consultare publică, Regulamentul va fi supus aprobării Consiliului Local Galaşi şi apoi pus în aplicare de poliţiştii locali.
În ediţiile următoare, cotidianul Monitorul de Galaţi va continua să vă prezinte şi celelalte prevederi ale ”Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Galaţi".

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu