Cine va primi locuinţe de la Primăria Galaţi

 
Vineri, 24 Noiembrie 2017 00:00
Publicat în Știrea zilei

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local (CL) au muncit din greu să verifice şi să aprobe sute de dosare aparţinând familiilor care au depus cereri la Primăria municipiului Galaţi pentru atribuirea unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi, urmând ca în şedinţa CL ce se va desfăşura pe data de 27 noiembrie 2017, aleşii locali să aprobe acest tabel. Pe primul loc, pe această listă este Brudiu Ştefan, cu un punctaj de 96, însă imediat pe următoarele locuri regăsim şi persoane care şi-au depus dosarele în 2016 sau chiar în vara acestui an. Bătălia e mare, iar numele de pe listă sunt destul de interesante. Punem tabelul la dispoziţia cititorilor pe site-ul cotidianului nostru, www.monitoruldegalati.ro. 

Criteriile de acordare a punctajelor au fost stabilite prin hotărârea Consiliului Local nr. 6/28.01.2016, modificată şi completată cu HCL 369/27.07.2017. Potrivit acestor reglementări, sunt prevăzute condiţiile ce trebuie îndeplinite de solicitanţi precum şi criteriile după care se acordă punctajele, precum condiţiile de locuit din prezent, starea civilă, starea de sănătate, studiile, veniturile şi dacă solicitantul are sau nu datorii la bugetul local. 

Solicitanţii au avut obligaţia să depună următoarele acte:

- cerere tip adresata domnului Primar (prin care se solicita atribuirea unui spatiu de locuit) cu mentionarea pe verso a documentelor anexate;

acte de identitate (Buletin de identitate/ Carte de Identitate) si de stare civila (certificate de nastere/casatorie) - solicitant + membrii familiei (xerocopii);

- documente care atesta conditiile de locuit ale solicitantului si a familiei acestuia - contracte de inchiriere, subinchiriere, vanzare-cumparare; 

- alte documente privind domiciliul solicitantului si a membrilor familiei acestuia (xerocopii);

- acte doveditoare de venituri pentru fiecare membru al familiei (acte originale privind venitul net lunar - adeverinta salariala, cupon pensie, cupon alocatie, adeverinta de Venit Minim Garantat sau declaratii notariale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri, daca este cazul);

- documente care atesta starea de sanatate a solicitantului sau a unor membri ai familiei acestuia (acolo unde este cazul);

- declaratie notariala (data de titular(a) + sot(ie) si de copiii majori) din care sa rezulte ca solicitantii nu detin in proprietate o locuinta, nu au instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului in vederea realizarii unei locuinte si nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat (art.48 - Legea 114/1996).

Vezi listele atasate acestui articol.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu