Creşte valoarea parcării multietajate din Mazepa

Joi, 18 Ianuarie 2018 17:15
Publicat în Știrea zilei

Conductele şi reţelele (colectoare de canalizare, conducte de distribuţie gaze naturale, instalaţii electrice) aflate sub amplasamentul parcării multietajate ce urmează să se construiască în Mazepa sunt motivul pentru care indicatorii tehnico-economici, aprobaţi de Consiliul Local la începutul anului 2017, pentru obiectivul „Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferentă bl R5” se modifică, iar consilierii locali trebuie să aprobe cheltuieli suplimentare pentru această investiţie.
Aşa cum reiese din devizul întocmit de SC SPC Elite Consulting SRL Iaşi, anexat proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94 /09.03.2017 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferentă bloc R5”), valoarea iniţială a proiectului la faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este de 12.155.519 lei cu TVA.
Însă, prin lucrările propuse sunt afectate reţelele aflate in exploatarea S.C. Apă-Canal S.A., SC Electrica SA, SC Distrigaz SA aşa cum rezultă din avizele emise.
În vederea eliminării acestor deficienţe şi pentru realizarea obiectivului ”Construire parcare multietajată zona Mazepa I, aferentă bl.R5, str.Roşiori”, trebuie inclusă în documentaţie şi realizarea urmatoarelor lucrări de deviere/relocare utilităţi:
-devierea colectorului de canalizare Ov100/150cm care preia apele uzate pentru consumatorii din cartierul Mazepa I
-devierea colectorului de canalizare Dn300mm care preia apele uzate aferente locuinţelor din str Garibaldi
-devierea conductei de distribuţie gaze naturale din PE aflată pe amplasamentul construcţiei
-devierea instalaţiilor electrice aflate în exloatarea SDEE Galaţi
Aceste lucrări suplimentare au condus la modificarea valorii estimate şi a indicatorilor tehnici aferenţi obiectivului de investiţii.
Noii indicatori tehnico-economici stabiliţi de proiectant la faza de proiect tehnic se ridică la 12.949.702 lei, cu 794.183 lei mai mult faţă de suma iniţială.
Nu este prima dată când în cadrul caietelor de sarcini sau a altor documente aferente unor investiţii nu se ia în calcul infrastructura subterană. În cazul investiţiei de la Plaja Dunărea, Nicu Gălăţanu, reprezentantul firmei care a câştigat licitaţia, motiva faptul că lucrările la care s-a angajat nu au fost începute în termen pentru că în caietul de sarcini nu s-a specificat că pe sub plajă trec patru conducte de mari dimensiuni: pentru apă meteorică, apă menajeră, aducţiune apă brută şi apă potabilă, dar şi colectorul interceptor canalizare. ”Organele abilitate ne-au dat aviz de funcţionare, dar ni s-a spus că - aşa cum prevede lege - nu avem voie să construim. De aceea bazinele amplasate pe plajă nu pot fi îngropate. (...) Toate acestea nu au fost specificate în caietul de licitaţie. De aceea, suntem nevoiţi să modificăm proiectul iniţial şia sta costă timp şi bani”, spunea, astă vară, Nicu Gălăţanu. Municipalitatea i-a replicat acestuia că investitorul trebuia să se intereseze din timp despre aceste aspecte.
În cazul Parcării Multietajate din Mazepa, care nu mai este o investiţie privată, istoria conductelor din subteran nebăgate în seamă se repetă, însă cum investitorul este însăşi Primăria, se va crea iar ocazia ca primarul să ridice vocea în cadrul şedinţei Consiliului Local pentru a aduce reproşuri angajaţilor Primăriei, aşa cum de altfel s-a mai întâmplat într-o altă şedinţă de CL, când primarul a început să ţipe la demisionarul director al Direcţiei Generale Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, Laurenţiu Jalbă, că s-a săturat de caiete de sarcini prost făcute. Primarul ţipă, directorii îşi dau demisia, iar caietele de sarcini întocmite de funcţionarii municipalităţii sunt în continuare o piedică în calea realizării la timp a unor investiţii de calitate în municipiul Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu