Facilităţi fără efect pentru Parcul Industrial

Luni, 10 August 2015 12:00
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consiliu Local Galaţi a decis anularea facilităţilor acordate investitorilor care urmează să îşi desfăşoare activitatea în Parcul Industrial, o decizie care, deşi pare luată împotriva investitorilor, se doreşte a fi, de fapt, utilă acestora. Astfel, consilierii localii au abrogat două hotărâri luate anterior (HCL 292/2003 şi HCL 410-2007) care acordau facilităţi societăţilor care ar fi decis să investească în Parcul Industrial, modificarea adoptată la finele lunii trecute de aleşii locali fiind motivată, pe de o parte, de condiţiile economice actuale, dar şi de legislaţia în vigoare, alta decât cea în baza căreia se adoptaseră cele două hotărâri.

Potrivit raportului de specialitate şi expunerii de motive ale hotărârii nou adoptate, cadrul legislative s-a modificat - “ca urmare a apariţiei noilor prevederi ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, dispoziţiile acestor hotărâri nu îşi mai găsesc aplicabilitatea” -, condiţie la care se adaugă faptul că tarifele stabilite anterior, în 2003 şi 2007, au descurajat orice urmă de intenţie de investiţie în Parcul Industrial (“cele două hotărâri, 292 şi 410 au fost adoptate în contexte de creştere economică total diferite de cel actual, astfel încât tarifele prevăzute de acestea nu sunt sustenabile în prezent. Tarifele privind închirierea sau concesionarea nu se pot raporta exclusiv la asigurarea independenţei financiare a societăţii administrator Industrial Parc SRL. Pentru ocuparea rapidă a parcului este necesară creşterea atractivităţii acesteia, putându-se realiza şi prin practicarea unor tarife mult mai reduse decât cele stabilite prin HCL 410. Scopul înfiinţării parcului a fost acela de creştere a numărului locurilor de muncă în vederea diminuării ratei şomajului şi nu de a practica tarife ce pot împiedica atragerea de investitori interni şi externi”).  

În esenţă, prin noua hotărâre, i s-a solicitat Consiliului Local Galaţi să renunţe total la a cere taxe şi impozite societăţilor interesate să investească în Parcul Industrial, întrucât până şi facilităţile adoptate în 2003 şi în 2007 au fost inutile, căci nu au atras nici măcar un investitor, dovadă că nici acum, la 12 ani de la înfiinţare, în Parcul Industrial nu există nici măcar o societate comercială care să îşi desfăşoare activitatea. Prin eliminarea oricăror taxe şi impozite locale, SC Parc Industrial Galaţi speră să convingă măcar una din cele opt societăţi cu care poartă negocieri în prezent a precizat directorul acestei entităţi, Costică Voicu.

 

Ce facilităţi aveau, în 2003, firmele care ar fi investit în Parcul Industrial?   

 

Potrivit primei hotărâri a CL privind acordarea de facilităţi fiscale firmelor care ar fi dorit să investească în Parcul Industrial, în 2003 municipalitatea acorda sprijin serios firmelor care ar fi dorit să îşi desfăşoare activitatea în Parc. Astfel, HCL nr. 292 din 2003 prevedea că impozitul anual datorat pe clădiri va fi de 0,5% din valoarea de inventar a clădirii, pentru teren nu se percepeau impozite locale pe o perioadă de 10 ani, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se eliberau în maxim 15 zile, iar la cerere, administraţia locală înfiinţa trasee de transport urban până la Parcul Industrial, pentru angajaţi. Aceeaşi hotărâre mai prevedea închirierea de spaţii – locuri publice – cu prioritate de timp şi spaţiu societăţilor care desfăşoară activităţi în Parcul Industrial pentru promovarea produselor şi activităţilor proprii, reducerea cu 50% a taxei pentru terenurile închiriate în vederea realizării publicităţii produselor fabricate şi activităţilor desfăşurate, dar şi punerea la dispoziţie, pe o perioadă de maxim 3 luni, cu tarife reduse cu 50%, a panourilor publicitare proprii pentru produse sau activităţi desfăşurate în Parcul Industrial. În plus, CL hotărâse pentru stabilirea tarifelor şi serviciilor practicate de Parcul Industrial următoarele taxe: pentru spaţii de producţie şi birouri  - 0,8 €/mp şi lună, pentru platforme depozitare acoperite  – 0,4 €/mp şi lună, pentru cele descoperite – 0,3 euro/mp şi lună, pentru cele de la la cheu – 0,5 euro/mp pe lună şi pentru teren – 0,1 €/mp şi lună.

Aceste tarife urma să fie reduse proporţional cu numărul de angajaţi ai societăţilor. Astfel, pentru o societate cu peste 50 de salariaţi, tarifele de mai sus urmau să fie reduse cu 5%, pentru peste 100 de salariaţi – cu 10%, peste 150 de salariaţi – o reducere deu 15% iar pentru societăţile cu peste 200 de angajaţi reducerea tarifelor s-ar fi făcut cu 25%.

Totodată, hotărârea mai prevedea că Fundaţia pentru Sprijinirea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, CL, CJ şi Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi ar fi urmat să ofere firmelor din Parcul Industrial diverse forme de ajutor: consultanţă, sprijin pentru organizarea de târguri, expoziţii, simpozioane, spaţii de expunere, găsirea de parteneri de afaceri, editarea de ghiduri, cataloage, strategii şi asistenţă pentru înfiinţarea de noi societăţi comerciale.

 

...Apoi a venit boom-ul economic şi s-au mărit tarifele!

 

În 2007, însă, Consiliul Local Galaţi s-a gândit să tripleze tarifele stabilite în 2003. Nu pentru că activitatea economică din Parcul Industrial ar fi duduit, ci pentru că în piaţa reală, economia chiar funcţiona. Aşadar, prin HCL 410/2007 tarifele au crescut astfel: pentru spaţiile de producţie – 2 euro/mp/lună, pentru birouri - 2,25 euro/mp/lună, pentru platformele descoperite – 0,75 euro/mp/lună, pentru cele la cheu - 1 euro/mp/lună, iar pentru teren - 0,5 euro/mp/lună. Mai mult, municipalitatea a inventat taxe noi. De pildă, s-a introdus tariful de administrare a reţelelor de apă, gaze, electricitate, telecomunicaţii şi drumuri interioare, de 0,08 euro/mp/lună. Tot la capitolul “invenţii şi inovaţii” se poate trece şi o altă prevedere, care vorbeşte despre “tarifele minime stabilite prin licitaţie”. Vorbim de tarifele triplate faţă de cele stabilite în 2003.

 

...Şi sprijinul financiar pentru firme a revenit, căci a venit criza

 

Pe site-ul oficial al Parcului Industrial apare şi o altă decizie, luată de CL Galaţi în 2013, prin HCL 497, prin care administraţia locală reducea impozitul pe clădiri datorat pe 2014 pentru societăţile comerciale lovite de criză, sprijin care continua şi cu ştergerea penalităţilor şi majorărilor la întârziere datorate la bugetul de stat de repectivele societăţi. CL Galaţi instituia “o schemă de ajutor de minimis privind reducerea cu 30% a impozitului pe cladiri datorat de societăţile contribuabile la bugetul local şi scutirea la plata întârzierilor. Existau şi ceva restricţii - societăţile beneficiare trebuia să fi menţinut, în 2013, cel puţin numărul mediu de angajaţi raportat în 2012, dar nu mai puţin de 50 de angajaţi, şi nu primeau astfel de ajutoare societăţile cu activitate în piscicultură, în agricultură, în extragerea cărbunelui, dar şi cele care se ocupă cu vânzarea şi cumpărarea de maşini. Potrivit calculelor făcute în 2013 de Primăria Galaţi, valoare estimată a nu se mai încasa la bugetul local din reducerea cu 30% a impozitului pe clădiri se ridica la circa un milion de euro, la care s-ar fi adăugat 4,5 milioane lei - reprezentând banii acordaţi pentru scutirea de la plata penalităţilor pentru 3.800 de persoane juridice. Nici una din aceste persoane juridice nu a fost din Parcul Industrial. 

 

Totuşi, câte firme au activitate acum în Parcul Industrial?

 

Nici una! Informaţie a fost confirmată de directorul unităţii, Costică Voicu, cel care, totuşi, a precizat la şedinţa CL că există opt firme interesate să investească, dar că tarifele practicate până acum erau prea mari pentru ca respectivele firme să semneze un contract cu Parcul Industrial. Un Parc Industrial care a mai atras atenţia publică la începutul acestui an, când, la o şedinţă a CL Galaţi, s-a discutat destul de aprins între consilierii locali pe seama unei investiţii de proporţii – este vorba despre construcţia unei cabine la poarta de intrare a Parcului Industrial, investiţie de 92.000 de lei!

Lipsa oricărui investitor în Parcul Industrial este confirmată şi în Strategia de Dezvoltare a Galaţiului pentru perioada 2015 – 2020, strategie aflată pe site-ul Primăriei, aflată în dezbatele publică până la mijlocul lunii trecute şi în care se spune că “Parcul Industrial nu găzduieşte nici o firmă, nefuncţionarea şi neîntreţinerea acestuia putând duce la degradarea activelor existente”.

Aşadar, acum Consiliul Local a decis abrogarea tuturor hotărârilor de până acum privind acordarea de facilităţi firmelor care vor investi în Parcul Industrial, urmând ca “societatea să stabiliească, prin regulament, facilităţi şi înlesniri fiscale investitorilor care vor desfăşura activităţi în parcul industrial , cf art. 14 alin 3 din legea 186/2013”. O formulare evazivă, dar suficientă pentru consilierii locali, care au adoptat fără discuţii proiectul, poate pentru că elucidaseră misterul citind, de pe site-ul Parcului Industrial avantajele oferite potenţialilor investitori: “Scutirea de la plata impozitului pe terenul concesionat/închiriat, corespunzător terenului aferent parcului industrial; scutirea de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial; scutirea de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial”. 

Cu alte cuvinte, după trei hotărâri (eşuate) ale CL privind acordarea de facilităţi agenţilor economici, acum Parcul Industial pune gratuit la dispoziţia investitorilor terenuri, clădiri, construcţii etc. doar-doar firmele se vor decide să investească la Galaţi!

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu