24 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Grefierii protestează: Majorarea vârstei de pensionare ne condamnă la moarte!
Grefierii protestează: Majorarea vârstei de pensionare ne condamnă la moarte!

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL anunţă că "având în vedere:
- informaţiile apărute în spaţiul mediatic privind amendamentele depuse la Comisia de muncă şi protecţie socială de către Ministerul Muncii la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, adoptat de Senatul României şi înregistrat la Camera Deputaţilor sub nr. PL-x nr. 244/2023, prin care Guvernul României doreşte modificarea condiţiilor de acordare a pensiei de serviciu, în sensul creşterii vârstei de pensionare şi modificării modului de calcul al pensiei de serviciu pentru grefierii din instanţe şi parchete,
- intenţia coaliţiei de guvernare de adoptare intempestivă, netransparentă şi fără consultarea partenerilor de dialog social, a unor măsuri care afectează grav cariera personalului auxiliar de specialitate - cea mai numeroasă categorie de personal din cadrul Autorităţii judecătoreşti din România,
- faptul că, în prezent, vârsta de pensionare a grefierilor este 60 de ani, iar majorarea ei echivalează cu condamnarea la moarte a grefierilor - din ultimele date oficiale numărul grefierilor beneficiari de pensie de serviciu a scăzut cu 116 persoane în intervalul 2020-2022,
- faptul că pentru grefieri condiţiile de pensionare au suferit multiple modificări în anii 2010-2017, inclusiv sub aspectul cuantumului - pensia medie a grefierilor este de 4989 lei,
- măsurile adoptate în cadrul adunărilor generale ce au avut loc în instanţe şi parchete, în data de 20 iunie 2023, prin care s-a decis soluţionarea şi instrumentarea numai a cauzelor considerate urgente,
Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiei prezăzută la art. 17 lit. b) şi c) din Statut, în conformitate cu disp. art. 16 (2) din Statutul Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, Adunarea generală extraordinară a SNGJ Dicasterial, întrunită în regim de urgenţă,
H O T Ă R Ă Ş T E
1. Începând cu data de 21 iunie 2023, personalul auxiliar de specialitate va efectua acte de procedură şi înregistrări statistice numai în cauzele stabilite prin hotărârea adunării generale a instanţei sau parchetului unde îşi desfăşoară activitatea; în cazul dosarelor amânate la instanţe, nu se va efectua niciun fel de act de procedură şi niciun fel de operaţiune statistică în programul informatic Ecris, decât introducerea termenului de judecată ce se va acorda.
2. Solicită public Prim-ministrului României organizarea unei întrevederi până la sfârşitul acestei săptămâni pe tema modificării condiţiilor de pensionare pentru grefierii din instanţe şi parchete, pentru ca orice modificare a actualelor prevederi care reglementează dreptul la pensia de serviciu a grefierilor să fie urmare a unei consultări reale şi efective cu partenerii de dialog social care reprezintă beneficiarii de pensii de serviciu;
3. Solicită public coaliţiei de guvernare
- să prezinte oficial forma amendamentelor ce vor fi supuse adoptării, iar modificările pe care doreşte să le adopte să ţină cont de principiul previzibilităţii actelor normative, cu consecinţa menţinerii nemodificate a condiţiilor de pensionare pentru personalul aflat în activitate,
- corelativ modificării condiţiilor de pensionare, să adopte măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, normarea muncii personalului, finanţarea corespunzătoare a sistemului judiciar, redimensionarea schemelor de personal - imperios necesare unei normale funcţionări a activităţii instanţelor şi parchetelor, dar şi asigurarea unei salarizări corespunzătoare activităţii specifice sistemului judiciar, desfăşurate sub imperiul regimului strict de interdicţii, incompatibiliăţi şi restrângerii de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.
4. În cazul în care:
- până în data de 26 iunie 2023 conducerea organizaţiei noastre sindicale nu va fi convocată la discuţii de Prim-ministrul României;
- proiectul îşi va urma parcursul legislativ şi se vor întruni comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor care vor acorda raport favorabil amendamentelor propuse şi nediscutate cu partenerii de dialog social,
Se va convoca, de urgenţă, o nouă adunare generală extraordinară pentru a stabili şi spori formele de protest, în condiţiile legii, care vor culmina cu întreruperea activităţii la nivel naţional".

Articole similare: Protest la Tribunalul Galaţi


Articole înrudite