21 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Protest la Tribunalul Galaţi
Protest la Tribunalul Galaţi

În cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Galaţi, convocată de Preşedintele Tribunalului Galaţi, în şedinţa din data de 20.06.2023, având pe ordinea de zi analiza evoluţiei proiectului privind pensiile de serviciu şi adoptarea măsurilor de protest necesar faţă de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării proiectului conform amendamentelor, s-au hotărât următoarele:
"- Organizarea unei forme de protest în sensul că, începând cu data de 21.06.2023, se vor judeca numai cauzele cu caracter urgent, care se judecă pe perioada vacanţei judecătoreşti.
- Protestul va dura până la înlăturarea amendamentelor depuse la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal înregistrat pe rolul Camerei Deputaţilor sub nr. Plx. 244/2023 şi reluarea discuţiilor cu sistemul judiciar asupra proiectului de lege privind reformarea sistemului de pensii din justiţie, cu implicarea organului reprezentativ al magistraţilor, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi al ordonatorului principal de credite, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
- Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Galaţi decide susţinerea emiterii unor declaraţii de protest şi formularea unor sesizări către Preşedintele ÎCCJ, Avocatul Poporului, Preşedintele României, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, pentru a sprijini întregul corp al magistraţilor prin formularea obiecţiilor de neconstituţionalitate la Curtea Constituţională a României.
În dezbaterea de astăzi s-au avut în vedere următoarele:
- în Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Galaţi din data de 31 mai 2023 s-a discutat situaţia creată ca urmare a proiectului de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, inclusiv amendamentele lansate intempestiv în spaţiul public în data de 29 mai 2023, în contextul iminentei adoptări a acestora, în mod total netransparent şi cu încălcarea gravă a principiului cooperării loiale între puterile statului,
- prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor s-a solicitat, în mod covârşitor, la nivel naţional, ca orice soluţie legislativă să fie urmarea dialogului loial între puterea judecătorească şi cea legislativă, pentru găsirea unor rezolvări care respectă predictibilitatea, garanţiile constituţionale şi demnitatea statutului de judecător, precum şi ca modificările legislative preconizate să nu afecteze drepturile magistraţilor aflaţi în funcţie, iar orice eventuală modificare a vârstei de pensionare să producă efecte exclusiv în privinţa judecătorilor recrutaţi sub imperiul noilor reglementări ce trebuie, în mod imperativ, corelate cu ritmul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă,
- potrivit dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, s-a solicitat imperativ asigurarea resurselor materiale şi umane necesare unei normale organizări a activităţii instanţelor de judecată, în scopul respectării drepturilor cetăţenilor la un proces echitabil, obiectiv care nu poate fi atins în condiţiile continuării părăsirii sistemului judiciar de către judecători, în contextul lipsei de predictibilitate a statutului judecătorilor şi procurorilor, cât şi a unui dialog real al celorlalte puteri ale statului cu autoritatea judecătorească,
- prin Hotărârea nr. 2 din 31 mai 2023, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Tribunalul Galaţi a hotărât că, în situaţia în care propunerile de modificări legislative ce afectează statutul judecătorilor vor fi menţinute în continuare, se va convoca o nouă adunare generală pentru ca, în funcţie de rezultatul discuţiilor pe marginea acestui proiect, să decidă cu privire la luarea unor măsuri concrete de protest,
- nu s-a înregistrat niciun progres, ci, mai mult, amendamentele lansate intempestiv în spaţiul public în data de 29 mai 2023 au fost menţinute, la fel cum a fost menţinută şi afirmaţia tăcută de reprezentanţii celorlalte puteri privind adoptarea acestora în scurt timp, în pofida punctelor de vedere clare, exprimate ferm de instanţele judecătoreşti, fiind ignorată, de către reprezentanţii celorlalte puteri, şi deschiderea spre dialog a instanţelor,
- criza de personal expune sistemul judiciar la destructurare, cu efecte negative greu de înlăturat, din perspectiva organizării instanţelor în acord cu elementele dreptului la un proces echitabil", transmite Tribunalul Galaţi.


Articole înrudite