23 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Prefectul a suspendat... suspendarea alimentării cu energie termică a Galaţiului. Primarul cere ca Panaitescu să fie demis
Prefectul a suspendat... suspendarea alimentării cu energie termică a Galaţiului. Primarul cere ca Panaitescu să fie demis

Prefectul judeţului Galaţi, Gabriel Aurelian Panaitescu, a transmis, pe 10 mai 2017, către Tribunalului Galaţi - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului Local Galaţi, prin care solicită anularea Hotărării Consiliului Local nr. 157 din 12.04.2017 privind aprobarea unor măsuri legate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, ce fusese comunicată Prefecturii pe 26 aprilie 2017. Potrivit legislaţiei, actul atacat este suspendat de drept până la soluţionarea cauzei.
Conform Prefecturii, prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat face parte din categoria serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin care se asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale cu privire la activităţile strict prevăzute de lege. De asemenea, Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012, prevede că „înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale”.
„În primul rând, măsura nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, întrucât legislaţia în acest domeniu nu prevede posibilitatea de a suspenda un astfel de serviciu, această noţiune nefiind întâlnită în cuprinsul Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, modificată şi completată prin Legea nr. 187/2012. Autoritatea locală a aprobat suspendarea serviciului începând cu data de 01.05.2017, fără a preciza un termen limită până la care această întrerupere a serviciului operează, lăsând utilizatorii serviciului într-o stare de incertitudine cu privire la data la care furnizarea energiei termice va fi reluată. (...) Serviciile de utilităţi publice au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, autorităţile care le conduc şi coordonează fiind obligate să identifice soluţii de asigurare a funcţionării corespunzătoare a acestora. Astfel, de la această regulă legiuitorul a înţeles să prevadă în mod strict şi limitativ condiţiile în care serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt, şi anume doar în situaţii de forţă majoră, de avarii, precum şi în perioadele programate pentru revizie. De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, (...) autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale le revine obligaţia de a elabora şi aproba strategii proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor. Autoritatea deliberativă a adoptat măsura suspendării serviciului de furnizare a energiei termice fără ca în prealabil să fi elaborat şi aprobat o astfel de strategie proprie, care ar fi putut oferi soluţii de evitare a situaţiilor în care furnizarea energiei termice în sistem centralizat să fie sistată. Prin întreruperea furnizării energiei termice către beneficiari, au fost încălcate şi prevederile (...) care dispun că, în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local. Prin aceeaşi hotărâre, s-au aprobat şi măsuri de conservare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a municipiului Galaţi, aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum şi preluarea parţială a acestora de către societatea Apă-Canal S.A. Galaţi, fără o inventariere şi descriere a acestor bunuri, lipsind astfel actul adoptat de claritate şi predictibilitate”, spune prefectul prin intermediul unui comunicat de presă.
Conform Prefecturii, articolul 4 din HCL 157/2017 ridică şi probleme de cvorum, întrucât, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, „hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie”. Pentru aprobarea unei astfel de hotărâri, era nevoie de un cvorum de minim 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie, respectiv de 18 voturi „pentru”, hotărârea fiind adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru” din totalul de 26 de consilieri în funcţie.

Ionuţ Pucheanu: „Să-şi asume întru totul problemele care vor fi la iarnă”

”Din punctul meu de vedere, în momentul de faţă responsabilitatea totală a ceea ce înseamnă problema termiei la Galaţi este în sarcina domnului prefect. Dacă dumnealui consideră că se poate juca cu aspecte care ţin de bunul mers al vieţii cotidiene a cetăţenilor, în condiţiile în care încercăm ca la iarnă să nu existe niciun fel de problemă, şi dumnealui crede că poate face din această decizie o vendetă politică, atunci să-şi asume întru totul problemele care vor fi la iarnă. Pe de altă parte, pentru că am văzut cum s-a ocupat şi de rezolvareaa problemei energiei electrice în judeţ, şi cu o «celeritate» de o lună de zile de la fenomenele meteo care au generat problema, cer în mod expres prim-ministrului României să demită un astfel de funcţionar”.
În ceea ce priveşte acordarea ajutorului de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire, cum prefectul nu a atacat în contencios şi acea hotărâre, Primăria va merge în continuare pe calea stabilită, urmând ca justiţia să aşeze lucrurile pe un făgaş legal.


Articole înrudite