Primăria a deschis o nouă sesiune de primire a cererilor pentru locuinţe de tip ANL Recomandat

Joi, 01 Noiembrie 2018 15:01
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi anunţă că începând de la data de 01 noiembrie şi până la sfârşitul anului, 31 decembrie 2018, tinerii cu vârsta de până la 35 ani, pot depune dosare în vederea repartizării de locuinţe de tip ANL. Dosarele se depun la Registratura Generală şi trebuie să cuprindă documentele prevăzute în opisul publicat pe site-ul Primăriei. Solicitanţii care au avut dosare depuse în anii anteriori şi nu au primit repartiţie au posibilitatea depunerii unui dosar în această sesiune. De menționat este faptul că dosarele depuse în anii anteriori se vor lua în considerare numai după ce vor fi actualizate conform legii. Primăria municipiului Galaţi ne-a informat că în prezent sunt disponibile 40 de locuinţe de tip ANL ce urmează a fi repartizate după această sesiune de primire a cererilor, majoritatea fiind în cartierul Dimitrie Cantemir.

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galaţi, sunt următoarele:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ - teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Galaţi;
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiului Galaţi;
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală:
1.1. chiriaş în spaţiu din fond locativ privat = 10 puncte;
1.2. tolerat în spaţiu = 7 puncte;
1.3. suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): mp/locatar:
a) mai mare de 15 mp. şi până la 18 mp. inclusiv = 5 puncte;
b) mai mare de 12 mp. şi până la 15 mp. inclusiv = 7 puncte;
c) 8 mp. şi până la 12 mp. inclusiv = 9 puncte;
d) mai mică de 8 mp. = 10 puncte.

2. Starea civilă actuală:
2.1. stare civilă:
a) căsătorit = 10 puncte;
b) necăsătorit = 8 puncte;
2.2. număr de persoane în întreţinere:
a) copii: 1 copil = 2 puncte; 2 copii = 3 puncte; 3 copii = 4 puncte; 4 copii = 5 puncte; mai mult de 4 copii = 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil;
b) alte persoane indiferent de numărul acestora = 2 puncte.

3. Starea de sănătate actuală:
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus = 2 puncte.

4. Vechimea cererii solicitantului:
4.1. până la un an = 1 punct;
4.4. între 3 şi 4 ani = 9 puncte;
4.2. între 1 şi 2 ani = 3 puncte;
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani = 4 puncte;
4.3. între 2 şi 3 ani = 6 puncte.

5. Nivelul de studii şi/sau pregătirea profesională:
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională = 5 puncte;
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă = 8 puncte;
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă = 10 puncte;
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată = 13 puncte;
5.5. cu studii superioare = 15 puncte.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite:
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani = 15 puncte;
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii = 10 puncte;
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate = 5 puncte.

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie = 15 puncte;
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie = 10 puncte.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu