13 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Rabla Local 2023: „Dosar aprobat” pentru 139 de gălăţeni
Rabla Local 2023: „Dosar aprobat” pentru 139 de gălăţeni

Primăria municipiului Galaţi informează persoanele fizice, proprietare de autovehicule uzate, că în urma depunerii documentelor care atestă eligibilitatea în cadrul Programului Rabla Local 2023 finanţat din Fondul pentru Mediu şi din bugetul local al Primăriei municipiului Galaţi de către solicitanţii de finanţare până la data de 30 noiembrie 2023, s-a constatat că un număr de 139 de cereri au fost declarate admise ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi 31 de cereri au fost declarate respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galaţi la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023. Lista cu statusul dosarelor este publicată pe site-ul primăriei la secţiunea Servicii electronice/Rabla Local 2023.
Persoanele care se regăsesc pe listă cu status „dosar aprobat” au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la publicarea listei să depună în vederea completării dosarului: certificatul de distrugere care să menţioneze că autovehiculul uzat conţine componentele esenţiale, emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule uzate, dovada radierii din evidenţele fiscale ale municipiului Galaţi, certificatul de radiere din circulaţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data radierii din circulaţie.
Lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi, secţiunea Servicii Electronice/Rabla Local 2023.
Persoanele care se regăsesc pe listă cu status „dosar respins” pot depune contestaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei cu dosarele aprobate/respinse, la Registratura Primăriei municipiului Galaţi, din strada Domnească nr. 54, transmite Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.


Articole înrudite