24 APRILIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Judecătorii de la Tribunalul Galaţi, protest pe termen nelimitat. Se judecă numai urgenţele
Judecătorii de la Tribunalul Galaţi, protest pe termen nelimitat. Se judecă numai urgenţele

În cadrul Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Galaţi, convocată de Preşedintele Tribunalului Galaţi, în şedinţa din data de 14.12.2023, având pe ordinea de zi Punct de vedere cu privire la proiectul de Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene şi cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024, s-au hotărât următoarele:
- însuşirea punctului de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii din 14.12.2023 şi cel din scrisoarea deschisă a preşedinţilor curţilor de apel din 14.12.2023 şi exprimă un punct de vedere negativ faţă de intenţia puterii executive şi legislative de:
• amânare a plăţii tranşelor datorate cu titlu de drepturi restante, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv acte administrative de salarizare, scadente în anul 2023;
• stabilire a modalităţii de plată a drepturilor restante, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive sau acte administrative de salarizare, prin emiterea unor titluri de stat nepurtătoare de dobânzi;
• refuz al plăţii integrale a salariilor acordate prin acte administrative de salarizare emise de ordonatorii de credite în anul 2023 şi a drepturilor salariale, recunoscute prin acte administrative şi hotărâri judecătoreşti, aferente perioadei 30 decembrie 2021 – la zi, prin neincluderea acestor sume în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024, intenţie concretizată în proiectul de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene şi în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024.
- solicitarea fermă ca Guvernul să nu adopte aceste prevederi vădit neconstituţionale şi susţine eforturile Consiliului Superior al Magistraturii şi ale Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie în toate demersurile ce au drept scop salvgardarea statului de drept, independenţei şi eficienţei justiţiei în România şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor legitime ale cetăţenilor.
- adoptarea începând cu data de 15.12.2023 pe perioadă nedeterminată, a următoarelor forme de protest:
• se vor judeca numai cauzele cu caracter urgent indicate în ANEXA hotărârii mai sus menţionată.
• judecătorii vor refuza să fie desemnaţi şi să participe în activitatea birourilor electorale centrale, judeţene şi locale cu ocazia alegerilor organizate în cursul anului 2024.
Hotărârea nr. 6/14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Galaţi, ce conţine cauzele care se vor judeca în perioada următoare, poate fi consultată aici, transmite Tribunalul Galaţi.

Citeşte şi Galaţi: Judecătorii ameninţă cu proteste de la 1 ianuarie 2024


Articole înrudite