18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Atelierele marca „Proiectul CRED” revin în județul GALAȚI
Atelierele marca „Proiectul CRED” revin în județul GALAȚI

 

(Galați, 13 octombrie 2023)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Atelierele marca „Proiectul CRED” revin în județul GALAȚI,

fiind, de data aceasta,

dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului

și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc

 

Astfel,

vineri, 20 octombrie 2023,

în intervalul orar 10.00 – 14.00,

la Inspectoratul Școlar Județean Galați, sala „Multimedia”, etajul I,

în sistem față în față,

se va desfășura workshop-ul organizat de

Inspectoratul Școlar al Județului Galați

cu tema

„Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”

 

Link-ul pe care se poate face înscrierea este https://forms.gle/vwE1NpbjAG8tRxh46, iar machetele documentelor din componența dosarului pot fi descărcate de pe site-ul Casei Corpului Didactic Galați, la adresa: http://ccdgalati.ro/ro/proiecte/cred/693-atelier-cred-29-09-2023.html.

 

Publicul țintă al Atelierelor CRED este, și el, unul variat și plurivalent, iar atelierul din 20 octombrie se va adresa, în special, cadrelor didactice din învățământul gimnazial, aria curriculară limbă și comunicare, atât din mediul rural, cât și din cel urban, directorilor de școli, cadrelor didactice debutante, metodiștilor, inspectorilor de specialitate, reprezentanților de asociații și organisme non-guvernamentale, reprezentanților de sindicate etc.

 

Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată, în mod sugestiv, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

 

De la documente de politici educaționale, ghiduri metodologice, programe școlare pentru opționale integrate sau resurse educaționale digitale și până la rapoarte de cercetare și analize diverse (analiza nevoilor de formare ale cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare; analiza situației curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare; analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie; analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise etc.), Resursele Educaționale Deschise CRED se constituie într-un fond educațional complex și valoros pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc.

 

Atelierele sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România, în toate județele țării, în fiecare județ fiind prevăzute a fi organizate câte 3, unul pentru cadrele didactice pentru învățământul primar și două pentru cadrele didactice care predau la nivel gimnazial. Excepție face Regiunea București – Ilfov unde vor fi organizate, în total, 9 ateliere.

Astfel, în intervalul lunilor septembrie – noiembrie 2023, sunt programate 129 de ateliere, desfășurate la nivel național.

 

Sunt așteptați, în total, peste 3.300 de participanți, aceștia având ocazia de a participa la un eveniment cu un puternic caracter interactiv, fiecare persoană prezentă putând să pună întrebări sau să ofere posibile noi perspective asupra subiectului prezentat de către lectori, fiind astfel urmărită valorificarea experienței participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie sau în lucrul cu acesta din urmă.

 

În medie, durata unui Atelier este de 4 ore.

 

Publicul țintă al Atelierelor CRED este, și el, unul variat și plurivalent, fiind constituit din cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, atât din mediul rural, cât și din cel urban,

 

Atelierele CRED sunt organizate pe o structură comună, iar ariile de interes și acțiune ale publicului prezent au directă legătură cu tematica abordată în cadrul fiecărui Atelier în parte.

 

De la bun început, toate acțiunile și activitățile din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED au purtat emblema împărtășirii, iar noua serie de Ateliere CRED, intitulată „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, se înscrie în această linie de acțiune, obiective și valori.

 

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.

 

***

 

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial.

 

CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.


Articole înrudite