25 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Inspectorii de muncă gălăţeni, raid soldat cu amenzi prin restaurante
Inspectorii de muncă gălăţeni, raid soldat cu amenzi prin restaurante

În perioada 12 - 15.06.2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă  (I.T.M.) Galaţi au desfăşurat acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie, Cod CAEN 56.
Obiectivele campaniei au fost:
- Identificarea si verificarea agenţilor economici care activează în domeniul mai sus menţionat;
- Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;
- Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă.
Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Galaţi au efectuat 27 controale şi au aplicat un număr de 14 sancţiuni contravenţionale din care 10 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 43.000 lei (din care 2 amenzi în valoare totală de 40.000 lei pentru muncă nedeclarată şi 2 amenzi în valoare totală de 3.000 lei nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă).
Cele mai frecvente neconformităţile constatate au fost:
- primirea la muncă a unui număr de două persoane fără încheierea contractului individual de muncă, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat (muncă nedeclarată conform prevederilor art.16 (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, R);
- lipsa evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de către salariaţi şi neconsemnarea orelor de început şi de sfârşit ale programului de lucru în documentele de evidenţă a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat;
- acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului;
- nerespectarea de către angajator a obligaţiei de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
- Nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară.
Pentru nerespectarea prevederilor legale şi a neconformităţilor constatate, inspectorii de muncă au dispus 29 măsuri pentru remedierea acestora, cu termene concrete de realizare, potrivit ITM Galaţi.


Articole înrudite