18 IULIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App
Rabla Local 2023, Galaţi: A fost publicată lista cu dosarele aprobate/respinse
Rabla Local 2023, Galaţi: A fost publicată lista cu dosarele aprobate/respinse

Primăria municipiului Galaţi informează persoanele fizice, proprietare de autovehicule uzate, că, în urma depunerii documentelor care atestă eligibilitatea în cadrul Programului Rabla Local 2023 finanţat din Fondul pentru Mediu şi din bugetul local al Primăriei municipiului Galaţi de către aceia care au solicitat finanţare până la 31 octombrie 2023, a rezultat un număr de 174 de cereri declarate admise ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi 42 de cereri respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galaţi la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023, conform tabelului care se găseşte pe site-ul primăriei.
Municipalitatea menţionează că dosarele nr. 207131/20.10.2023 şi nr. 213369/30.10.2023 au avut ca obiect două autoturisme, în ambele cazuri un autoturism a fost eligibil, iar cel de-al doilea nu a îndeplinit condiţiile de eligibilitate, astfel că ambele dosare se vor regăsi de două ori pe listă, cu indicarea autovehiculului admis/respins.
Astfel că, persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar aprobat, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei liste, să depună în vederea completării dosarului: certificatul de distrugere care să menţioneze că autovehiculul uzat conţine componentele esenţiale, emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule uzate, dovada radierii din evidenţele fiscale ale UAT Galaţi, certificatul de radiere din circulaţie, dar nu mai târziu de 5 zile de la data radierii din circulaţie.
Lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi, secţiunea Servicii Electronice/Rabla Local 2023.
Persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar respins pot depune contestaţie în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei cu dosarele aprobate/respinse, la Registratura Primăriei municipiului Galaţi, din strada Domnească, nr. 54, transmite Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

LISTA CU DOSARELE APROBATE/RESPINSE, MAI JOS!

Articole similare: Rabla Local 2023, Galaţi: Termen-limită de depunere a documentelor care atestă eligibilitatea


Articole înrudite