Sprijin financiar cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun

Joi, 07 Noiembrie 2013 02:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Primăria Galaţi va acorda, conform hotărârii Consiliului Local, un ajutor de urgenţă sub formă de tichete sociale persoanelor defavorizate, acest lucru fiind făcut în perioada 4-30 noiembrie, zilnic, de luni până vineri, de la orele 8.30 la 15.00. Categoriile de persoane care pot solicita acest sprijin sunt pensionari singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare, familii cu mulţi copii în întreţinere, pentru care vor face dovada frecventării unei forme de învăţământ, familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, persoanele cu handicap gradul I, II, III. Condiţiile care trebuie îndeplinite de persoanele sau familiile care solicită ajutorul de urgenţă sunt următoarele: să locuiască singuri, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreţinere; venitul net pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie, să nu deţină în proprietate o altă locuinţă, autoturism, teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţi, spaţiul de locuit să nu depăşească exigenţele minimale prevăzute în Legea locuinţei. Actele necesare sunt cerere tip, actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei, acte care dovedesc situaţia materială a solicitantului şi a familiei acestuia, acte medicale (actualizate) din care să rezulte starea de sănătate precară, dacă este cazul. Cererile se pot depune la punctele de lucru ale Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu