15 IUNIE 2024 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Consiliul de administraţie al OUAI CERES FOLTEŞTI convoacă adunarea generală extraordinară a membrilor şi a reprezentanţilor acestora, care va avea loc în data de 15.12.2023 la sediul din com. Folteşti, jud. Galaţi, la ora 10.
Proiectul ordinii de zi este următorul:
1. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe exerciţiul financiar 2024.
2. Aprobarea tarifelor pentru serviciile de îmbunatăţiri funciare prestate de organizaţie, precum şi a nivelului cotizaţiei pentru anul 2024.
3. Aprobarea modificării actului constitutiv şi statutului privind realegerea organelor de conducere şi extinderea domeniului de activitate.
4. Aprobarea depunerii şi implementarii proiectului privind modernizarea infrastructurii de irigaţii.
5. Aprobarea depunerii şi implementarii proiectului privind infiinţarea unei capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum.
6. Diverse.


Articole înrudite